Goede doelen loterijen

Informatie over de Goede doelen (benificiënten) bij de Nederlandse loterijen

Als we het over de goede doelen (benificiënten) hebben, kunnen we het wel over de meeste goede doelen (benificiënten) hebben, maar het belangrijkste is natuurlijk nog welke goede doelen (benificiënten) de betreffende loterij ondersteund.

Dit verschild per loterij, elke loterij heeft zo z’n eigen goede doelen (benificiënten) met verschillende thema’s als goede doelen (benificiënten).

We kunnen het natuurlijk ook hebben over het aantal geschonken geldafdracht aan goede doelen (benificiëntenen percentage van de inlegnetto opbrengst (loterij-uitkeringspercentages) van de loterijen naar goede doelen (benificiënten), dat is weer een ander punt.

Het is natuurlijk zo hoe meer geldt er wordt afgestaan aan goede doelen (benificiënten), hoe minder de loterij-uitkeringspercentage loterij-prijzengeld is…

Welk deel van de inleg, netto opbrengst (loterij-uitkeringspercentages) gaan bij de Nederlandse loterijen naar goede doelen (benificiënten)?

Welk loterij-uitkeringspercentage van de Nederlandse loterijen gaan naar goede doelen (benificiënten)? 

De Goede Doelen Loterijen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.; de Nationale Postcode loterijBankGiro Loterij en de VriendenLoterij zijn verplicht 50% (vijftig procent) van de inkomsten af te dragen aan goede doelen (benificiënten). Omdat dit de hoogste percentage is van alle Nederlandse Loterijen, mogen ze zich profileren als “Goede Doelen Loterijen”.

De Stichting de Nationale Sporttotalisator alias De Lotto, waar de loterijen de LottoEurojackpot en Lucky Day onder vallen is verplicht 18% (achttien procent) van de inkomsten af te dragen aan goede doelen (benificiënten) (met name sport).

De Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij alias de Nederlandse Staatsloterij, waar de loterijen de Staatsloterij en het Miljoenenspel onder vallen is verplicht 15% (vijftien procent) van de inkomsten aan de staatskas (schatkist) af te dragen.

De loterij de Nationale Postcode Loterij

De loterij de loterij de Nationale Postcode Loterij sponsort de meeste goede doelen (benificiënten), van alle Nederlandse loterijen

De loterij de Nationale Postcode Loterij sponsort de meeste goede doelen (benificiënten), van alle Nederlandse loterijen de grootste donateur

Ze sponsoren goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) in binnen en buitenland op gebied Mens en Natuur.

Men is verplicht vast 50% (vijftig procent) van de inleg uit te betalen aan goede doelen (benificiënten).

In 2013 (tweeduizend dertien) was de loterij de Nationale Postcode Loterij de grootste goede doelen (benificiënten) donateur van de Wereld na Bill & Melinda Gates Foundation (2,7 miljard pond (twee komma zeven miljard pond) (£2.700.000.000)), dit was 302 miljoen euro (driehonderd twee miljoen euro) (€302.000.0000) geschonken geld vanaf Nederland.

De loterij de Nationale Postcode Loterij is naast Nederland ook actief in Engeland en Zweden, de loterij de Nationale Postcode Loterij schonk vanuit Nederland, Engeland en Zweden in 2013 (tweeduizend dertien) samen 441 miljoen Britse ponden (vierhonderd-en-eenenveertig-miljoen Britse ponden) (£441.000.0000) aan goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) .

Naar welke goede doelen (benificiënten) gaat een deel van de inleg, netto opbrengst bij de Nationale Postcode Loterij naar toe?

De netto opbrengst gaat naar binnen en buitenlandse goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) in mens en natuur, in binnen en buitenland

Het grootste gedeelte gaat naar de organisatie stichting Doen, maar ook gaat er geld o.a. naar de organisaties: Oxfam Novib, Unicef, Artsen zonder Grenzen, Vereniging Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds, het Oranje Fonds, Vluchtelingenwerk Nederland en het Skanfonds. Op het moment 90 goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) .

Eenmalige schenkingen voor andere stichtingen en fondsen en de speciale schenkingen voor bijzondere projecten van de Nationale Postcode Loterij

Daarnaast zijn er ook eenmalige schenkingen aan andere stichtingen en fondsen in binnen en buitenland dan de huidige goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) en speciale schenkingen voor bijzondere projecten van de deelnemende goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties), zie de website van de loterij.

Geld uit de extra trekkingen gaan naar bijzondere projecten van de deelnemende goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties).

Ook is er het Nationale Postcode Loterij Droomfonds, waarbij vaste benificiënten (goede doelen) organisaties (goededoelenorganisaties) die jaarlijks meer dan 1 miljoen euro (een miljoen euro) (€1.000.000) ontvangen van de loterij de Nationale Postcode Loterij, dragen 10% (tien procent) af aan dit fonds. 

De benificiënten (goede doelen) organisaties (goededoelenorganisaties), kunnen dan vervolgens jaarlijks inovatieve, grote en baanbrekende projecten indienen, die een stap of stappen vooruit betekenen op hun te werken sectoren en daarbij dan ook oplossend gericht kunnen gaan denken.

We hebben ook nog de Postcode Lottery Greenchallenge, waarbij 3 (drie) startende ondernemers, met een veelbelovend ondernemingsplan, zich voor opgeven, de winnaar wint dan een bedrag van maar liefst 500 duizend euro (vijfhonderd duizend euro) (€500.000).

De bedoeling is dan dat hij of zij zijn of haar dienst verder kan ontwikkelen en op de markt kan gaan brengen. Hierbij reikt de organisatie ook een bedrag van 200 duizend euro (tweehonderdduizend euro) (€200.000) uit aan nog 1 (één) of 2 (twee) groene inzendingen.

Als laatste hebben we nog de Nationale Postcode Loterij Kanjers van Goud, het is een loterij-TV-programma (Nationale Postcode Loterij-TV-programma), waarbij gaan de ambassadeurs van de loterij de Nationale Postcode Loterij, een Goededoelenproject van de goede doelen (benificiënten) zowel in het binnen en buitenland bezoeken.

De Kanjers krijgen dan de loterij-prijs (Nationale Postcode Loterij-prijs), de Nationale Postcode Loterij Gouden Wimpel uitgereikt,  dit is een onderscheiding en krijgen maar liefst 20 duizend euro (twintig duizend euro) (€20.000)

Wat zijn de huidige benificiënten (goede doelen) en de verdeling aan de goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) van de Nationale Postcode Loterij?

Voor alle huidige benificiënten (goede doelen) organisaties (goededoelenorganisaties) en natuurlijk de verdeling van gelden ga naar de website van de loterij de Nationale Postcode Loterij.

De loterij de BankGiro Loterij

De loterij de BankGiro Loterij de op 1 (één) na grootste sponsor van goede doelen (benificiënten) en donateur van alle Nederlandse loterijen

De op één na grootste sponsor van goede doelen (benificiëntenen donateur is de loterij de BankGiro Loterijze sponsoren goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) op gebied van Nederlands cultuur en cultureel-erfgoed.

Men is verplicht vast 50% (vijftig procent) van de inleg uit te betalen aan goede doelen (benificiënten), de verdeling van geld naar goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties).

In 2013 (tweeduizend dertien) schonk de loterij de BankGiro Loterij zo’n 62,5 miljoen euro (tweeënzestig-komma-vijf-miljoen euro) (€62.500.000) aan goede doelen (benificiënten).

Naar welke goede doelen (benificiënten) gaat een deel van de inleg, netto opbrengst bij de BankGiro Loterij naar toe?

Het geld gaat naar 70 (zeventig) goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) namelijk aan Nederlandse culturele en monumentale organisaties (stichtingen en verenigingen), te denken valt aan organisaties die molens en musea opknappen in Nederland, maar ook het stimuleren van festivals, waaronder: Cobra Museum, Vereniging Hendrick de Keyser, Hermitage Amsterdam, Amsterdam Museum, het Concertgebouw, Joods Historisch Museum, Kröller-Müller Museum, Prins Bernhard Cultuurfonds, Mauritshuis, Rijksmuseum Amsterdam, het Van Gogh Museum en de Vereniging De Hollandsche Molen.

Ongeveer 50% (vijftig procent) van het geschonken geld gaat naar bijvoorbeeld concerten, podium-kunst en beeldende-kunst en 50% (vijftig procent) naar bijvoorbeeld musea, molens en monumenten. 

Eenmalige schenkingen aan andere stichtingen en fondsen en de speciale schenkingen voor bijzondere projecten van de BankGiro Loterij

Er zijn ook eenmalige schenkingen aan andere Nederlandse stichtingen en fondsen dan de huidige goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties), en speciale schenkingen voor bijzondere projecten van de deelnemende goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties), zie hiervoor de website van de loterij.

Geld vanuit de de extra (speciale) loterij-trekkingen gaan naar bijzondere projecten van de deelnemende goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties).

Ook is er de loterij-prijs (BankGiro Loterij-prijs) de BankGiro Loterij Molenprijs en de loterij-prijs (BankGiro Loterij-prijs) de BankGiro Loterij Museumprijs.

De loterij-prijs (BankGiro Loterij-prijs) de BankGiro Loterij Molenprijs wordt jaarlijks georganiseerd door stichting de Hollandsche Molen en BankGiro Loterij Molendagen. De loterij-prijs (BankGiro Loterij-prijs) de Molenprijs wordt in Nederland gehouden sinds 2011 (tweeduizend elf), dit voor de molens in Nederland. Aan deze prijs is een bedrag van 50 duizend euro (vijftigduizend euro) (€50.000) gebonden.

Elke stem voor elk deelnemende molen brengt 1 (één) euro (€1,00) op. De loterij-prijs (BankGiro Loterij-prijs).

De BankGiro Loterij Museumprijs is een jaarlijks uitgekeerde prijs op initiatief van de het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij in samenwerking met de Museumvereniging (de fusie van NMV en VRM).

Het wordt jaarlijks georganiseerd sinds 2007 (tweeduizend zeven), voor de musea in Nederland. Aan deze prijs is een bedrag van 100 duizend euro (honderdduizend euro) (€100.000) verbonden.

Wat zijn de huidige benificiënten (goede doelen) en de verdeling aan de (goede doelen) organisaties (goededoelenorganisaties) van de BankGiro Loterij?

Voor alle huidige benificiënten (goede doelen) en natuurlijk de verdeling van gelden ga naar de website van de loterij de BankGiro Loterij.

De VriendenLoterij

De VriendenLoterij 3e (derde) grootste goede doelen (benificiënten) donateur van alle Nederlandse loterijen

De derde op het rijtje van de grootste sponsor aan goede doelen (benificiëntenen donateur is de VriendenLoterij.

Ze sponsoren Nederlandse goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) op gebied van gezondheid, welzijn en sport in Nederland. Maar ook uw regionale- en lokale goede doelen (benificiëntenorganisaties (goededoelenorganisaties),  plaatselijke club of vereniging bij u in de buurt.

Men is verplicht vast 50% (vijftig) van de inleg uit te betalen aan goede doelen.

In 2013 (tweeduizend dertien) schonk de VriendenLoterij 48,7 miljoen euro (achtenveertig-komma-zeven-miljoen euro) (€48.700.0000) aan goede doelen (benificiënten).

Naar welke goede doelen (benificiënten) gaat een deel van de inleg, netto opbrengst bij de VriendenLoterij naar toe?

De goede doelen die de VriendenLoterij sponsoren zijn 43 (drieënveertig) reguliere Nederlandse organisaties (goededoelenorganisaties) (verenigingen of stichtingen), maar ook aan clubs en verenigingen bij u in de buurt, die aangesloten zijn.

De reguliere organisaties zijn o.a.: Diabetes Fonds, Longfonds, Aids Fonds, Nederlandse Hartstichting en de Nierstichting.

Eenmalige schenkingen aan andere stichtingen en fondsen en speciale schenkingen voor bijzondere projecten van de VriendenLoterij

Daarnaast zijn er ook eenmalige schenkingen aan andere Nederlandse organisaties (stichtingen, fondsen en verenigingen) dan de huidige goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) en speciale schenkingen aan bijzondere projecten van de deelnemende goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties), zie de website van de loterij.

Geld uit de extra loterij-trekkingen gaan naar bijzondere projecten van de deelnemende goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties).

Ook is er het VriendenLoterij Vriendenfonds, waarbij sinds 1 oktober (een oktober) 2013 (tweeduizend dertien) de huidige benificiënten goede doelen (ook stichtingen, clubs en verenigingen die geoormerkt meespelen in de VriendenLoterij). Een langdurige wens van een privé persoon in vervulling laten gaan.

Men kan via het VriendenLoterij Vriendenfonds een bijdrage aanvragen. Voor een persoon wonend in Nederland.

We hebben ook nog het Maatschappelijk Speler van het Jaar, van de loterij de VriendenLoterij, men reikt elk seizoen deze prijs voor Maatschappelijk Speler van het jaar uit.

Elk jaar wordt een voetbalspeler uit de eredivisie, die een voorbeeldfunctie naar de jeugd vervuld en zich inzet voor de algehele samenleving, beloond met een bedrag prijs van maar liefst 50 duizend euro (vijftigduizend euro (€50.000).  

De winnaar kiest een project waarin dit bedrag ten goede kan komen, waarin de rol van voetbal in de maatschappelijke context een rol speelt. 

Wat zijn de huidige benificiënten (goede doelen) en de verdeling aan de goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) van de VriendenLoterij?

Voor alle huidige benificiënten (goede doelen) en natuurlijk de verdeling van gelden ga naar de website van de loterij de VriendenLoterij.

Geoormerkt meespelen bij de VriendenLoterij, u heeft namelijk zelf vrije keuze welk goed doel (benificiënt) u ondersteund

Bij de loterij de VriendenLoterij kan u eventueel zelf bepalen welk goed doel (benificiënt) u ondersteund, u heeft zelf de vrije keuze, dit heet ook wel geoormerkt meespelen.

De loterijen de Lotto, Eurojackpot en Lucky Day

De loterijen de Lotto, Eurojackpot en Lucky Day de vierde grootste goede doelen (beneficiënten) donateur van alle Nederlandse loterijen

De vierde op het rijtje van sponsor aan goede doelen (benificiëntenen donateur zijn de loterijen de LottoEurojackpot en Lucky Day, ook wel de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) alias De Lotto.

Van de netto opbrengst van de loterijen de Lotto, Eurojackpot, Lucky Day, Krasloten en Toto gaat minimaal 18% (achttien procent) van uw inleg naar de 19 (negentien) Nederlandse goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties), voornamelijk naar sport.

Van de netto opbrengst gaat 72,46% (tweeënzeventig-komma-zesenveertig procent) naar het NOC*NSF die op haar beurt het geld verdeeld het geld aan de Nederlandse sporten, o.a. top- en breedtesport en rond de 27,54% (zevenentwintig-komma-vierenvijftig procent) gaat naar de overige 18 (achttien) Nederlandse goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties).

De Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) beslist naar welke goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) op gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid het geld gaat.

Het schonk in 2013 (tweeduizend dertien) 59,5 miljoen euro (negenenvijftig-komma-vijf-miljoen euro) (€59.500.000) aan goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties). 

Naar welke goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) gaat een deel van de inleg naartoe, netto opbrengst bij de loterijen de Lotto, Eurojackpot en Lucky Day?

Het geld gaat gaat naar de goede doelen (benificiënten): de Nederlandse sporten met giften aan de NOC*NSF en de (goede doelenorganisaties (goededoelenorganisaties): het Reumafonds, Kankerbestrijding, Hartstichting en het Aidsfonds.

Waar kan ik de huidige benificiënten (goede doelen) en de verdeling van gelden van de loterij de Lotto, Eurojackpot en Lucky Day vinden?

Voor alle huidige benificiënten (goede doelen) organisaties (goededoelenorganisaties) en natuurlijk ook de de verdeling van gelden ga naar de website van de De Lotto (De Stichting Nationale Sporttotalisator).

De loterijen de Staatsloterij en het Miljoenenspel

De loterijen de Staatsloterij en het Miljoenenspel sponsoren geen goede doelen (benificiënten), goed doel (benificiënt) is de Nederlandse staat

De loterijen de Staatsloterij en het Miljoenenspel sponsort geen goede doelen (benificiënten), naast de kansspelbelasting die de schatkist invloeit, gaat nog circa rond de 15% (vijftien procent) van uw inleg naar de Nederlandse Staat. Hiermee kan men de Nederlandse Staat als goed doel (benificiëntbeschouwen.

Daarnaast over partnerschap gesproken is de loterij de Staatsloterij sponsor (maatschappelijk partner) van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond). Gezien minimaal 15% (vijftien procent) naar de Schatkist (Staatskas) vloeit en het bij een omzet van rond de 800/900 miljoen euro (achthonderd miljoen euro) / (negenhonderd miljoen euro) (€800.000.000) / (€900.000.000) zo’n 120 miljoen euro (honderdtwintig miljoen euro) (€120.000.000) is, en daarbij nog de kansspelbelasting die de schatkist invloeit.

Kan men als men de Nederlandse Staat als goed doel (benificiëntzietde loterijen de Staatsloterij en het Miljoenenspel ook wel de Stichting Exploitatie Nederlandse Loterij (SENS) alias de Nederlandse Staatsloterij, als 2e (tweede) donateur en grootse sponsor van goede doelen (benificiëntenbeschouwen van alle Nederlandse loterijen, na de loterij de Nationale Postcode Loterij. 

Scroll to Top