Geschiedenis Lotto

De geschiedenis van de Lotto

De geschiedenis van de Lotto in Nederland

Van 1961  tot 1976

In Nederland wordt de loterij “de Lotto” gehouden sinds 1961 (negentieneenenzestig) begonnen met sportprijsvragen, pas in 1 september (een september) 1974 (negentienvierenzeventig) is de allereerste Loterij-trekking (Lotto-trekking).

De loterij-trekkingen (Lotto-trekkingen) vonden plaats op TV bij NOS Studio Sport. Onder het begrip “Alle ballen verzamelen”, vond op 1 september (een september) 1974 (negentienvierenzeventig) de 1e (eerste) loterij-trekking (Lotto-trekking) plaatst. Het werd vrij snel bekend in de Nederlandse samenleving. Men kon een huis, goud en auto winnen, naast de vele loterij-geldprijzen (Lotto-geldprijzen) die werden uitgekeerd.

De Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) werd al snel zeer populair en verhuisde in 1975 (negentienvijfenzeventig) naar een grotere locatie in Den Haag.

In 1976 (negentienzesenzeventig) werd er bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) uit de loterij de Lotto en de kansspel de Toto, een recordomzet van 173 miljoen gulden  (honderddrieenzeventig miljoen euro) omgezet.

Van 1980 tot 1986 

In 1980 (negentientachtig) werd de loterij-spel (Lotto-spel) Lotto Midlotto opgericht met een loterij-trekking (Lotto-trekking) op woensdag, dit werd 1x (één keer) in de maand gehouden.

In 1981 (negentieneenentachtig) kwam de eerste loterij-TV-programma van een loterij, in de TV-geschiedenis, Lotto-TV-show “De Willem Ruis Lottoshow” bij de VARA rond de loterij-trekking (Lotto-trekking) de Lotto Midlotto, gepresenteerd door Klaas Willem Ruis, beter bekend als Willem Ruis.

Verder introduceert de loterij de Lotto in dat jaar het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto Cijferspel, dat in 1982 (negentientweeëntachtig) voor het eerst wordt gespeeld.

In 1984 (negentienvierentachtig) komt het concept “Lotto Abonnement” op de markt, men kon hiermee een loterij-abonnement (Lotto-abonnement) nemen op de loterij de Lotto (en dus ook de Midlotto waar men automatisch aan mee deed) en het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto Cijferspel.

In 1985 (negentienvijfentachtig) kreeg de loterij de Lotto al snel haar 100 duizendste (honderdduizendste) (100.000e) loterij-abonnee (Lotto-abonnee) en werd de loterij-TV-programma (Lotto-TV-show) gepresenteerd door Johnny Kraaijkamp jr. als de loterij-TV-programma (Lotto-TV-show) Lotto MidLotto Liveshow, en hiermee de taak als televisiepresentator van Willem Ruis overgenomen.

In 1986 (negentienzesentachtig), werd het loterij-TV-programma (Zonnebloem-TV-show1,2,3 show met de 1,2,3 loterij waar geld werd opgehaald voor een schip (schip MS De Zonnebloem) voor Nationale Vereniging de Zonnebloem Zonnebloem, gepresenteerd door Rudi Carrel van 1983 (negentiendrieëntachtig) tot 1984 (negentienvierentachtig), vervangen door de loterij-TV-programma (Lotto-TV-show) Lotto 1,2,3 Lotto show, met een loterij-trekking (Lotto-trekking rond het loterij-spel (Lotto-spel) de Lotto Midlotto gepresenteerd door Ted de Braak, waar geld werd opgehaald voor verschillende goede doelen. 

Van 1989 tot 1992 

In 1989 (negentiennegenentachtig) verhuist de loterij-trekking (Lotto-trekking) bij de loterij de Lotto van zondag naar zaterdag.

In 1991 (negentieneenennegentig) bracht de loterij de Lotto een online Systeem in, hierdoor werden loterij-gegevens (Lotto-gegevens) direct aan de loterij de Lotto in Den Haag verstuurd. Een jaar later in 1992 (negentientweeënnegentig) kregen alle winkeliers een terminal in hun zaak. Met deze terminal zijn ze verbonden met de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) alias De Lotto in het kantoor in Den Haag.

Hierdoor kunnen langer loterij-loten (Lotto-loten) worden verkocht. Dit omdat het gekoppeld is aan de loterij de Lotto, op de centrale computer van de loterij de Lotto. Tevens ziet de loterij-jackpot (Lotto-jackpot) in dit jaar het levenslicht.

Van 1995 tot 1998 

In 1995 (negentienvijfennegentig) ging de loterij-trekking (Lotto-trekking) van de loterij de Lotto van de NOS naar de commerciële zender RTL4.

In 1996 (negentienzesennegentig) vond er een grote verandering plaatst, de loterij de Lotto moest anders, in plaats van 41 (eenenveertig) loterij-ballen (Lotto-ballen), werd er met 45 (vijfenveertig) ballen gespeeld.

In 1997 (negentienzevenennegentig) kreeg de loterij de Lotto een groter loterij-jackpot (Lotto-jackpot) en loterij-prijzengeld (Lotto-prijzengeld), de loterij-jackpot (Lotto-jackpot) staat dan op 10,3 miljoen gulden (tien-komma-drie-miljoen gulden) (ƒ10.300.000) en het totaal loterij-prijzengeld (Lotto-prijzengeld) is 68.301.377 gulden (achtenzestig miljoen driehonderdeenduizend driehonderdzevenenzeventig gulden) (ƒ68.301.377).

In 1998  (negentienachtennegentig) werd bij de loterij de Lotto het eerste loterij-lot (Lotto-lot) geïntroduceerd, men kon vanaf toen ook met de loterij de Lotto met losse loterij-loten (Lotto-loten) meespelen.

Van 1999 tot 2002 

In 1999 (negentiennegenennegentig) kwam het bekende loterij-TV-programma (Lotto-TV-show) loterij-spel (Lotto-spel) het loterij-spel-show (Lotto-spel-show) “Lotto Weekend Miljonairs“, bij SBS 6 gepresenteerd door Robert ten Brink en werd al gelijk een hint, de wekelijkse loterij-trekking (Lotto-trekking) werd veranderd naar een dagelijkse loterij-trekking (Lotto-trekking), met dagelijks kan op de loterij-hoofdprijs (Lotto-hoofdprijs) van 1 miljoen gulden (een miljoen gulden) (ƒ1.000.000).

Het loterij-TV-programma (Lotto-TV-show) (loterij-spel (Lotto-spel) het loterij-spel-show (Lotto-spel-show) Lotto Weekend Miljonairs stopte en kwam in 2001 (tweeduizend een), in de vorm van Lotto Live, dit anderhalf durende spelprogramma werd ook gepresenteerd door Robert ten Brink op SBS 6, het loterij-spel-show (Lotto-spel-show) duurde tot 2006 (tweeduizend zestien) bij SBS6 en werd van 2006 (tweeduizend zestien) tot 2008 (tweeduizend acht) gehouden op RTL 4, hiermee verdubbelde de kijkcijfers er keken meer dan 1,4 miljoen (een-komma-vier miljoen) mensen naar de loterij-TV-programma (Lotto-TV-show).

De laatste loterij-TV-programma (Lotto-TV-show) “Lotto Weekend Miljonairs” was op 31 mei (eenendertig mei) 2008 (twee duizend en acht).

In 2000 (tweeduizend) stelde de loterij de Lotto een totaal nieuw loterij-spel (Lotto-spel) voor, met het grootste risico om Miljonair te worden, in hetzelfde jaar werd de eerste loterij-trekking (Lotto-trekking) de Ouderjaarstrekking gehouden door de loterij de Lotto, bij de loterij de Lotto werd in het zelfde jaar het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto Cijferspel vervangen, door de loterij-spel (Lotto-spel) Lotto Euro Loterij.

In 2001 (tweeduizend een) kreeg de loterij de Lotto haar 500.000e (vijfhonderdduizendste) loterij-abonnee (Lotto-abonnee).

In 2002 (tweeduizend twee) op  8 juni (acht juni), kwam er een nieuw loterij-spel (Lotto-spel) bij de loterij de Lotto, o.a. de loterij-hoofdprijs (Lotto-hoofdprijs) en de loterij-jackpot (Lotto-jackpot) wordt verdubbeld en de loterij-prijscategorieën (Lotto-prijscategorieën) worden aangepast.

Sinds 2003 (tweeduizend drie) is het mogelijk om via het internet, de website van de loterij de Lotto mee te spelen aan de loterij de Lotto.

In 2005 (tweeduizend vijf) werd tijdens de zomermaanden op TV, de loterij-trekking (Lotto-trekking) gehouden, op TV bij Piets weerbericht, met Piets Paulusma

Van 2009 tot 2013 

Vanaf januari 2009 (tweeduizend negen) is de dagelijkse loterij-trekking (Lotto-trekking) afgeschaft en veranderd naar het loterij-spel (Lotto-spel) Lucky Day.

In 2010 (tweeduizend tien) kwamen de Loterij-TV-programma (Lotto-TV-showsLotto’s Onvergetelijke Zaterdag gepresenteerd door Carlo Boszhard en Lotto’s onvergetelijke Zondag gepresenteerd door Robert ten Brink op TV op RTL 4.  

Op 11 maart (elf maart) 2011 (tweeduizend elf) kwam de loterij-TV-programma (Lotto-TV-show) het loterij-spel (Lotto-spel) loterij-TV-spel (Lotto-TV-spel) “Lotto Weekend Miljonairs” terug op TV bij SBS6, gepresenteerd door Jeroen van der Boom.

In 2011 (tweeduizend elf) bestaat de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) alias De Lotto 50-jaar (vijftig jaar), zo was er een jubileumviering op 12 december (twaalf december) 2011 (tweeduizend elf) en kwam er een uitgave van het jubileumboek

In 2013 (tweeduizend dertien) is het gegarandeerd vallen van de loterij-jackpot (Lotto-jackpot) op de 13e (dertiende) loterij-trekking (Lotto-trekking) afgeschaft, zo kan de loterij-jackpot (Lotto-jackpot) blijven doorgroeien.

Over: Lucky 10 (Lucky Ten), de dagelijkse Lotto, Lotto 4/5 en Lucky Day.

De Lotto (de Stichting de Nationale Sporttotalisator) heeft in zijn geschiedenis een dagelijkse loterij-spel gehad namelijk Lucky 10 (nu Lucky Day) (van 14 april (veertien april) 1993 (negentiendrieennegentig) tot september 2006 (tweeduizend zes)), maar ook de dagelijkse Lotto (van september 2006 (tweeduizend zes) tot januari 2009 (tweeduizend negen)), maar ook Lotto 4/5 (ook een loterij-spel (Lotto-spel)), wat men naast de gewone Lotto kon spelen.

Tegenwoordig kan u in plaats van de dagelijkse Lotto-spelen meespelen met Lucky Day. Meer informatie over de geschiedenis van het loterij-spel Lucky Ten van De Lotto (de Stichting de Nationale Sporttotalisator) vind u onder de kop: Lucky Day.

Het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto 4/5 van de De Lotto (de Stichting de Nationale Sporttotalisator) zullen we niet op de website bespreken, het loterij-spel (Lotto-spel) van de loterij de Lotto die werd gespeeld tot september 2006 (tweeduizend zes) en weer werd gespeeld vanaf juni 2007 (tweeduizend zeven), en alleen op zaterdag gespeeld kon worden, en vanaf 1 januari (een januari) 2009 (tweeduizend negen) toen het loterij-spel Lucky Day weer op de markt kwam is gestopt, tot heden wordt het niet meer gespeeld, echter kan u de geschiedenis er van wel vinden op onze website zie: historische momenten van de Lotto.

Meer informatie, de geschiedenis van de Lotto

Voor meer informatie zie: de geschiedenis van de Nederlandse loterijenhier vind u meer informatie over de geschiedenis van de Nederlandse loterijen en dus ook de loterij de Lotto. Hier vind u ook meer historische momenten van de loterij de Lotto en alle andere Nederlandse loterijen.

Zoekt u meer informatie over de geschiedenis van de loterij-spellen (Lotto-spellen) de dagelijkse Lotto en Lotto 4/5 zie op onze website: geschiedenis van De Lotto

Scroll to Top