Snelle informatie Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij 

Nationale Postcode Loterij

(Spel van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.).

Nationale Postcode Loterij-abonnement en los

Bij sommige Nationale Postcode Loterij-trekkingen is het mogelijk losse loterij-loten (Postcode-loten) te kopen.

Soort loterij-prijzen

Nationale Postcode Loterij-geldprijzen en Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen (Nationale Postcode Loterij-productprijzen), zoals auto’s, fietsen en ijsprijs. Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen (Nationale Postcode Loterij-productprijzen) bestaan voornamelijk uit leuke cadeau’s, luxe cadeau’s en auto’s.

Nationale Postcode Loterij-prijzen Nationale Postcode Loterij-acties

Regelmatig zijn er speciale Nationale Postcode Loterij-acties waarmee u Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen (Nationale Postcode Loterij-productprijzen)) kan winnen, zoals bij de “Unieke buitenkanzen” op “Mijn Postcode Loterij” op de website van de Nationale Postcode Loterij waar u kans kan maken op o.a. concertkaarten en luxe gadgets. Als de speciale Nationale Postcode Loterij-internetacties plaats vinden en bij ons bekend zijn, kan u deze vinden op onze website onder: Nationale Postcode Loterij acties. Tevens zijn er Nationale Postcode Loterij-acties waarbij als u automatisch gaat meespelen een gratis cadeau of cadeau’s ontvangt en kans maakt op extra Nationale Postcode Loterij-prijzen, dit kunnen zowel extra Nationale Postcode Loterij-geldprijzen zijn als Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen (Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen).  Hiervan zullen wij als de Nationale Postcode Loterij internet-loterij-acties, plaats gaan vinden, plaats vinden en/of bekend zijn (het zo nodig plaatsen op deze website).

Nationale Postcode Loterij-prijzen gratis Nationale Postcode Loterij-spelacties

Maar ook zijn er soms gratis Nationale Postcode Loterij-spellen (Nationale Postcode Loterij-spelacties) met Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen (Nationale Postcode Loterij-productprijzen), maar ook Nationale Postcode Loterij-productprijzen, zoals 1 (één) jaar lang gratis winkelen, auto’s en reizen, en vele Nationale Postcode Loterij-geldprijzen, deze gratis Nationale Postcode Loterij-spelacties, kan zowel op het internet zijn als bij bepaalde winkels en winkelketens in het land. Als de gratis loterij-spelacties op het internet plaats vinden kan u het op onze website onder de kop:  

Onder reconstructie

Soort loterij-lot

Je postcode is je Nationale Postcode Loterij-lotnummer, meespelen met een andere postcode dan je eigen postcode mogelijk. Nationale Postcode Loterij-lotnummer bestaat uit je gekozen postcode met een reeks achter elkaar van 3 (drie) cijfers zoals 1787PD001. Bij het Nationale Postcode Loterij-abonnement kunt u indien u dat wilt uw Nationale Postcode Loterij-lotnummer, te spelen postcode veranderen. Tevens mogelijkheid met meerdere postcodes mee te spelen. Het aantal postcodes waarmee u kan meespelen en het aantal Postcode-loten is ongelimiteerd. Er worden echter wel maximaal 499 (vierhonderdnegenennegentig) Postcode-loten per postcode uitgegeven, hier zit een maximum op.  

Nationale Postcode Loterij-winkans

De Nationale Postcode Loterij-winkans bij de Nationale Postcode Loterij is 1 op 7 (één op zeven).

Nationale Postcode Loterij-uitkeringspercentage

Rond de 30% (dertig procent), (Kansspelbelasting betaald). Nationale Postcode Loterij-prijzengeld rond de 30% (dertig procent) bruto.

Goede doelen (benificiënten) van de loterij de Nationale Postcode Loterij

Mens en natuur in binnen en buitenland50% (vijftig procent) van uw inleg gaat naar de goede doelen (benificiënten) de (goededoelenorganisaties).

De Nationale Postcode Loterij-prijs de Kanjerprijs van de loterij Nationale Postcode Loterij

18,9 miljoen euro (achttien komma negen miljoen euro) (18.900.000 euro (€)).

Laatste Nationale Postcode Loterij-trekking

31 maart (eenendertig maart) 2014 (tweeduizend veertien).

Aankomende Postcode Loterij-trekkking

30 april (dertig april) 2014 (tweeduizend veertien). De Nationale Postcode Loterij-trekkingen zijn niet op dezelfde dag van Nationale Postcode Loterij-trekking, Nationale Postcode Loterij-trekkingen worden later bekend gemaakt. Nationale Postcode Loterij-trekkingen zijn op het einde van de maand. De Nationale Postcode Loterij-uitslagen van de Nationale Postcode Loterij-trekkingen zijn bekend elke 5e (vijfde) van de maand.

Aantal Nationale Postcode Loterij-trekkingen per jaar

14 (veertien) hoofdtrekkingen, Nationale Postcode Loterij-trekkingen, waarvan 12 (twaalf) maandelijks en 2 (twee) extra (speciale) Nationale Postcode Loterij-trekkingen in het jaar.

Er zijn ook dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en in bepaalde periodes van het jaar Nationale Postcode Loterij-acties, Nationale Postcode Loterij-prijsuitreikingen van Nationale Postcode Loterij-prijzen die worden verloot:

De wekelijkse Nationale Postcode Loterij-prijs de Postcode Loterij PostcodeStraatprijs (in bepaalde periode of periodes van het jaar ook dagelijks), waarbij u Nationale Postcode Loterij-geldprijzen, maar daarbij ook een auto kan winnen.

De maandelijkse Nationale Postcode Loterij-prijs de Nationale Postcode Loterij Groene Postcodeprijs die op meerdere postcodes valt, die bestaat uit groene Nationale Postcode Loterij-productprijzen (Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen).

De Nationale Postcode Loterij-prijs de Nationale Postcode Loterij Postcodekanjers, de miljoenenprijzen, die op 1 (één) of meerdere postcodes vlat of vallen. Meerdere kleinere Nationale Postcode Loterij-prijzen zoals vele Nationale Postcode Loterij-geldprijzen en de Nationale Postcode Loterij-productprijzen (Nationale Postcode Loterij-productprijzen), zoals de Nationale Postcode Loterij-fiets en de Ijsprijs.

Maar ook het Nationale Postcode Loterij-TV-show Nationale Postcode Loterij Miljoenenjacht waar de winnende loterij-deelnemer (Nationale Postcode Loterij-deelnemer) met de zelfde koffernummer bij het Nationale Postcode Loterij-spel Nationale Postcode Loterij-TV-spel Nationale Postcode Loterij Gouden Kofferspel het zelfde gewonnen bedrag wint, als de studiogast in het spel.

De Nationale Postcode Loterij Miljoenenjacht wordt niet het gehele jaar georganiseerd, u maakt tijdens het uitzendseizoen elke week kans op de Nationale Postcode Loterij-prijzen van de Nationale Postcode Loterij Miljoenenjacht. Waar het hoogst mogelijk gewonnen bedrag 5 miljoen euro (vijf miljoen euro) (€5.000.000) kan zijn.

Tevens is er bij dit Nationale Postcode-loterij-spel het Nationale Postcode Loterij Bingospel (Bingo) waar u de gekozen koffers van de finalist af streept, alle Nationale Postcode Loterij-deelnemers in uw postcode doen mee met de zelfde Bingo-kaart, deze Bingo-kaart kan u voorafgaand aan de uitzending gratis opvragen, de Nationale Postcode Loterij-deelnemer of Nationale Postcode Loterij-deelnemers die als eerste de Bingo-kaart vol heeft of vol hebben (de betreffende postcode of postcodes dus), winnen per Postcode-lot 50 duizend euro (vijftigduizend euro) (€50.000). 

Men kan als gewonnen Nationale Postcode Loterij-prijs ook het bijwonen van een opname van een Nationale Postcode Loterij-TV-show of een ander TV-programma behoren, zoals de Nationale Postcode Loterij MiljoenenjachtNationale Postcode Loterij Beat the Crowd en de Nationale Postcode Loterij 1 tegen 100 (1 (Eén) tegen honderd). Elke genodigde bij een televisieprogramma maakt kans op extra Nationale Postcode Loterij-geldprijzen, Nationale Postcode Loterij-prijzen in natura (Nationale Postcode Loterij-productprijzen) of om als kandidaat in het TV-programma mee te spelen en daar Nationale Postcode Loterij-geldprijzen en/of Nationale Postcode Loterij-prijzen in natura (Nationale Postcode Loterij-productprijzen) te winnen.

Als de speciale Nationale Postcode Loterij-trekkingen en Nationale Postcode Loterij-acties plaats gaan vinden, plaats vinden of bekend zijn (zullen wij het zo nodig plaatsen) kan u deze volgen en vinden op onze website onder: Nationale Postcode Loterij acties, daar vindt u tevens meer informatie over o.a. het Nationale Postcode Loterij-prijzenpakket. Daar vind u tevens ook meer informatie over de Nationale-Postcode-loterij-TV shows van de Nationale Postcode Loterij als deze plaats vinden, plaats gaan vinden of bekend is wat het Nationale Postcode Loterij-spel inhoudt. 

Kosten Postcode-loten

11,75 euro (elf euro vijfenzeventig) (€11,75) per Postcode-lot per Nationale Postcode Loterij-trekking, inclusief Nationale Postcode Loterij StraatprijsVerdubbelaar, met een Postcode-lot zonder Nationale Postcode Loterij StraatprijsVerdubbelaar meespelen is ook mogelijk, een Postcode-lot kost dan 10,25 euro (tien euro vijfentwintig) (€10,25).

Nationale Postcode Loterij-prijzen bruto of netto, kansspelbelasting?

Over alle Nationale Postcode Loterij-geldprijzen die u met de Nationale Postcode Loterij bij de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. wint bent u 29% (negenentwintig procent) kansspelbelasting verschuldigd, bij gewonnen Nationale Postcode Loterij-geldprijzen boven de 454 euro (vierhonderdvierenvijftig euro) (€454,00).

 Alle Nationale Postcode Loterij-geldprijzen die u boven dit bedrag dus wint zijn bruto Nationale Postcode Loterij-geldprijzen. Bij Nationale Postcode Loterij-geldprijzen boven de 454 euro (vierhonderdvierenvijftig euro) (€454,00) wordt door de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. 29% (negenentwintig procent) kansspelbelasting ingehouden. Indien u op meerdere Postcode Loterij-loten een Nationale Postcode Loterij-geldprijs wint van minder dan 454 euro (vierhonderdvierenvijftig euro) (€454,00) hoeft u geen kansspelbelasting te betalen. 

Als u een Nationale Postcode Loterij-prijs in natura (Nationale Postcode Loterij-productprijs) wint hoeft u doorgaans geen kansspelbelasting te betalen, deze Nationale Postcode Loterij-prijzen zijn dus netto. Echter verwijzen wij u naar de loterij-aanbieder en het geldende loterij-deelnemersreglement (hierbij Nationale Postcode Loterij-deelnemersreglement) van de Nationale Postcode Loterij-actie of Nationale Postcode Loterij-trekking of Nationale Postcode Loterij-trekkingen. 

Speciale Nationale Postcode Loterij-spelregels en Nationale Postcode Loterij-speelwijze

Nationale Postcode Loterij Kanjerpunten bij de Nationale Postcode Loterij Postcode Kanjers

Ja u spaart Nationale Postcode Loterij Kanjerpunten bij ieder Postcode-lot en iedere Nationale Postcode Loterij-trekking in het jaar dat u speelt, er zijn 14 (veertien) Nationale Postcode Loterij-trekkingen per jaar waar u deze punten spaart, elke Nationale Postcode Loterij-trekking krijgt u per Postcode-lot 1 (één) Kanjerpunt, hoe meer punten u spaart hoe hoger uw aandeel in de Nationale Postcode Loterij-geldprijzen van de Nationale Postcode Loterij-prijs de Nationale Postcode Loterij Postcodekanjers (de miljoenen Nationale Postcode Loterij-prijzen) die in het jaar uitgekeerd worden. Elk jaar begint u opnieuw met sparen van deze punten. Iemand die bijvoorbeeld in de 14e (veertiende) Nationale Postcode Loterij-trekking met 1 (één) Postcode-lot meespeelt, 14 (veertien) Nationale Postcode Loterij Kanjerpunten heeft gespaard wint evenveel als iemand die op het idee komt in de maand met 14 (veertien) Postcode-lot mee te spelen.

Nationale Postcode Loterij StraatprijsVerdubbelaar bij de Nationale Postcode Loterij -prijs de Nationale Postcode Loterij Straatprijs

Speelt u mee met de Nationale Postcode Loterij StraatprijsVerdubbelaar dan wint u als de Nationale Postcode Loterij Straatprijs valt, per Postcode-lot geen 12,5 duizend euro (twaalf-en-een-half duizend euro (€12.500) maar 25 duizend euro (vijfentwintigduizend euro) (€25.000).

Meer informatie over de loterij Nationale Postcode Loterij.

[adrotate banner=”22″]

Scroll to Top