Geschiedenis Nationale Postcode Loterij

Geschiedenis van de Nationale Postcode Loterij

De oprichters en bedenkers van de Nationale Postcode Loterij

In 1989 (negentiennegenentachtig) hadden 4 (vier) mannen (namelijk Boudewijn PoelmannSimon JelsmaHerman de Jong en Frank Leeman) een droom, geld ophalen voor goede doelen (benificiënten) in binnen en buitenland op gebied van mens en natuur, die bijdragen aan een betere en leefbare wereld, “zo hoefde die goede doelen niet meer met collectebussen langs de deuren te gaan”. In 1989 (negentiennegenentachtig) kreeg het marketing- en mediabedrijf Novamedia van Boudewijn Poelman en zijn vrouw Annemiek Hoogenboom een verzoek om een loterij-actie te bedenken, om geld in te zamelen voor de vluchtelingen in Nederland. Het idee werd een kinderkestloop, men kwam tot het idee om er een loterij aan vast te plakken.

De eerste Nationale Postcode Loterij loterij-spelen en de eerste goede doelen (benificiënten)

Het gebeurde op 20 december (twintig december) 1989 (negentiennegenentachtig), kinderen van scholen gingen langst de deuren om machtigingskaarten van 10 gulden (tien gulden) (ƒ10,00) te verkopen, voor de zogenaamde “Postcodeloten“. Er werden in totaal 300.000 (driehonderdduizend) machtigingen opgehaald en het geld ging naar Vluchtelingenwerk, de Nationale Postcode Loterij was geboren. De eerste drie goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) die de loterij de Nationale Postcode Loterij steunde waren: Novib, Natuurmonumenten en Vluchtelingenwerk, door de sterk stijgende groei in de omzet kwamen hier in 1993 (negentiendrieennegentig) de organisaties (goededoelenorganisaties): het Wereld Natuur Fonds, Unicef, Artsen Zonder grenzen en Stichting Doen bij. In 2006 (tweeduizend zes) ging de Nationale Postcode Loterij tientallen nieuwe goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) toelaten en steunt het ook goede doelen die zich inzetten voor sociale cohesie in het land. 

De Nationale Postcode Loterij gaf evenwicht in een kansspelsector waar geen goede doelen (benificiënten) waren op gebied van ontwikkelingssamenwerking, sociale cohesie, natuurbescherming en milieu en mensenrechten

De oprichting van de loterij de Nationale Postcode Loterij maakte het mogelijk, dat goede doelen (beneficiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) op gebied van ontwikkelingssamenwerkingsociale cohesie, natuurbescherming en milieu en mensenrechten een deel van de kansspelopbrengsten ontvingen. De komst van de Nationale Postcode Loterij heeft enig evenwicht gebracht, in een situatie waar enkele sectoren niet in aanmerking kwamen in het geld wat van en naar goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) vanuit de de Nederlandse kansspelindustrie. Het gaf dynamiek, groei aan de betreffende organisaties, die eerst niet begunstigen waren en werkzaamheden in de door de loterij de Nationale Postcode Loterij bediende sectoren.

De Nationale Postcode Loterij, opname (aansluiting) bij de Sponsor Bingo Loterij (heden VriendenLoterij) in 1998 en de BankGiro Loterij in 2002 , de Holding Nationale Goede Doelen N.V. sinds 2004 

De loterij de Nationale Postcode Loterij bestond in 1990 (negentiennegentig) uit een aantal medewerkers en de oprichters. De loterij de Sponsor Bingo Loterij (heden VriendenLoterij) werd in 1998 (negentienachten negentig) opgenomen, later volgde in 2002 (tweeduizend twee) de loterij de BankGiro LoterijSamen vormen zij sinds 2004 (tweeduizend vier) de Holding Nationale Goede Doelen N.V. Tot heden bestaat het uit een organisatie met 3 (drie) Goede Doelen Loterijen namelijk de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij en kent het honderden medewerkers.

Meer informatie, de geschiedenis van de Nationale Postcode Loterij

Voor meer informatie zie: de geschiedenis van de Nederlandse loterijenhier vind u meer informatie over de geschiedenis van de Nederlandse loterijen en dus ook de loterij de Nationale Postcode Loterij. Hier vind u ook meer historische momenten van de loterij de Nationale Postcode Loterij en alle andere Nederlandse loterijen.

Scroll to Top