Postcode Loterij

Over de Nationale Postcode Loterij

Wat is de loterij de Nationale Postcode Loterij?

De loterij de Nationale Postcode Loterij, is de 1 (één) na grootste loterij van Nederland, na de loterij de Staatsloterij.

Die goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) in binnen en buitenland, in mens en natuur steunt. Bij de loterij de Nationale Postcode Loterij is uw of een postcode in Nederland uw Nationale Postcode Loterij-lotnummer.

Er zijn vele Nationale Postcode Loterij-prijzen op uw postcode te winnen, daarnaast vallen er ook Nationale Postcode Loterij-prijzen op wijkcodes.

De Nationale Postcode Loterij-prijzen verschillen van kleinere Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen (Nationale Postcode Loterij-prijzen) zoals de Nationale Postcode Loterij-prijs de Postcode Ijsprijs tot de Nationale Postcode Loterij-prijs de Nationale Postcode Loterij Postcode Kanjer die bestaat uit enkele miljoenen euro’s.

Door wie wordt de Nationale Postcode Loterij georganiseerd en wanneer is het opgericht?

De loterij de Nationale Postcode Loterij is opgericht in 1989 (negentiennegenentachtig), in 1998 (negentienachtennegentig) kwam bij de familie de loterij de Sponsor Loterij (heden de VriendenLoterij) bij en in 2002 (tweeduizend twee) de loterij de BankGiro Loterij.

Het wordt georganiseerd door de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., deze organisatie organiseert ook de loterijen BankGiro Loterij en de Vriendenloterij.

De Goede Doelen Loterijen; de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij

De loterijen de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij worden, ook wel gezamenlijk De Goede Doelen Loterijen genoemd, dit omdat 50% (vijftig procent) van de inleg naar goede doelen (benificiënten) gaat.

Bij de loterij de Nationale Postcode Loterij gaat het geld naar goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) in mens en natuur. 

Novamedia bedenker en eigenaar van de Nationale Postcode Loterij 

Novamedia (marketing- en mediabedrijf) is de bedenker en eigenaar van de Goede Doelen Loterijen-concepten en runt in Nederland en internationaal goededoelenloterijen (in Engeland “People’s Postcode Lottery” en in Zweden “Svenska PostkodLotteriet”).

Dit bedrijf voert de directie over de Goede Doelen loterijen.

Waarvoor zijn de Goede Doelen Loterijen en dus ook de Nationale Postcode Loterij opgericht?

De Goede Doelen Loterijen zijn opgericht vanuit het ideaal structureel geld te genereren voor goededoelenorganisaties, die bijdragen aan een betere en leefbare wereld.

De loterij de Nationale Postcode Loterij werd in 1989 (negentienachtennegentig) opgericht met als doel geld op te halen voor een groenere en rechtvaardige Wereld.

De eerste drie goede doelen (benificiëntendie de Nationale Postcode Loterij steunde waren: Novib, Natuurmonumenten en Vluchtelingenwerk.

Algemene informatie de Nationale Postcode Loterij

Hoe werkt het loterij-spel bij de Nationale Postcode Loterij?

Bij de loterij de Nationale Postcode Loterij, is uw postcode uw Nationale Postcode Loterij-lotnummer.

De loterij de Nationale Postcode Loterij voegt aan elk Postcode-lot drie cijfers toe, dit maakt uw unieke Nationale Postcode Loterij-lotnummer. Op deze manier ontstaan er unieke Postcode-loten. 

Als er een Nationale Postcode Loterij-prijs op een postcode valt, dan winnen alle loterij-deelnemers (Nationale  Postcode Loterij-deelnemers) van die postcode een Nationale Postcode Loterij-prijs, Nationale Postcode Loterij-prijzen vallen daarbij ook op wijkcodes

U kan ook met een andere postcode meespelen dan uw eigen postcode (waar u woont), als het maar een bestaande postcode is.

Bij sommige Nationale Postcode Loterij-trekkingen kan u losse Postcode-loten kopen.

Koppelt de Nationale Postcode Loterij-toevalsgenerator (Nationale Postcode Loterij-computersoftware) de postcode of wijkcode van het Nationale Postcode Loterij-lotnummer aan de Nationale Postcode Loterij-prijzen, dan heeft u gewonnen.

Over de Nationale Postcode Loterij-prijzen

Elke maand worden er ruim 800.000 (achthonderdduizend) Nationale Postcode Loterij-prijzen uitgekeerd.

Naast Nationale Postcode Loterij-geldprijzen maakt u ook kans op Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen (Nationale Postcode Loterij-productprijzen). Van auto’s, fietsen, vakanties en veel meer.

Waaronder ook kleine Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen Nationale Postcode Loterij-productprijzen zoals de Nationale Postcode Loterij-prijs de ijsprijs en bonnen en toegangskaartjes.

Speciale Nationale Postcode Loterij-acties

Regelmatig zijn er speciale Nationale Postcode Loterij-acties waarmee u zowel Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen (Nationale Postcode Loterij-productprijzen) kan winnen.

Zoals bij de “Unieke buitenkanzen” op “Mijn Postcode Loterij” op de website van de loterij de Nationale Postcode Loterij waar u kans kan maken op o.a. concertkaarten en luxe gadgets.

Als de speciale Nationale Postcode loterij-acties plaats vinden, plaats gaan vinden en/of bij ons bekend zijn (zullen wij het zo nodig plaatsen op deze website), kan u deze vinden op onze website zie: Nationale Postcode Loterij acties.

Tevens zijn er Nationale Postcode Loterij-acties waarbij als u automatisch gaat meespelen een gratis cadeau of cadeau’s ontvangt en kans maakt op extra Nationale Postcode Loterij-prijzen, dit kunnen zowel extra Nationale Postcode Loterij-geldprijzen zijn als Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen (Nationale Postcode Loterij-productprijzen).

Hiervan zullen wij als de Nationale Postcode Loterij internet-loterij-acties, plaats gaan vinden, plaats vinden en/of bekend zijn (het zo nodig plaatsen op deze website).

Gratis Nationale Postcode Loterij-spelacties

Maar ook zijn er soms gratis Nationale Postcode Loterij-spelacties.

Met Nationale Postcode Loterij-naturaprijzen  (Nationale Postcode Loterij-productprijzen), maar ook Nationale Postcode Loterij-geldprijzen, zoals 1 (één) jaar lang gratis winkelen, auto’s en reizen, en vele Nationale Postcode Loterij-geldprijzen, deze gratis Nationale Postcode Loterij-spelacties, kan zowel op het internet zijn als bij bepaalde winkels en winkelketens in het land.

Als de gratis Nationale Postcode Loterij-spelacties op het internet plaats vinden kan u het vinden op onze website zie: gratis Nationale Postcode Loterij spellen vinden.

Uitgekeerd Nationale Postcode Loterij-prijzengeld, statistieken en gegevens 2013 

De loterij de Nationale Postcode Loterij had in 2013 (tweeduizend dertien) een omzet van 605,3 miljoen euro (zeshonderdvijf-komma-drie miljoen euro) (€605.300.000) en ongeveer 2,5 miljoen (twee-en-een-half miljoen) (2.500.000) Nationale Postcode Loterij-deelnemers, die met gemiddeld 4,1 miljoen (vier-komma-een-miljoen) (4.100.000) Nationale Postcode Loterij-loten meespelen per Nationale Postcode Loterij-trekking.

Er zijn er in 2013 (tweeduizend dertien), 8,9 miljoen (acht-komma-negen-miljoen) (8.900.000) Nationale Postcode Loterij-prijzen verloot, aan 192,2 miljoen euro (honderdtweeënnegentig-komma-twee-miljoen euro) (€192.200.000) Nationale Postcoce Loterij-prijzengeld, met 2,5 miljoen (twee-en-een-half miljoen) (2.500.000) Nationale Postcode Loterij-prijswinnaars.

Nationale Postcode Loterij-winkans, Nationale Postcode Loterij-uitkeringspercentage en kansspelbelasting 

De loterij de Nationale Postcode Loterij heeft een Nationale Postcode Loterij-winkans van 1 op 7 (één op zeven) en het Nationale Postcode Loterij-uitkeringspercentage is rond de 30% (dertig procent) bruto Nationale Postcode Loterij-prijzengeld, over alle gewonnen Nationale Postcode Loterij-geldprijzen boven de 454 euro (vierhonderdenvieren vijftig euro) (€545,00) dient u 29% (negenentwintig procent) kansspelbelasting te betalen, lees de voorwaarde. 

Wat bepaald bij de Postcode Loterij dat u een Postcode Loterij-prijs gewonnen heeft, wint?

De Nationale Postcode Loterij-toevalsgenerator Nationale Postcode Loterij-computersoftware bepaald of u Nationale Postcode Loterij-prijs heeft. 

Het hoogst gevallen bedrag, Nationale Postcode loterij-prijs de Kanjerprijs ooit 

Het hoogst uitgekeerde Nationale Postcode Loterij-prijs van de Nationale Postcode Loterij was de Nationale Postcode Loterij PostcodeKanjer, Eindejaarskanjer 2013 (tweeduizend dertien), met een bedrag van 42,9 miljoen euro (tweeënveertig-komma-negen-miljoen) (€42.900.000), in plaats Vrouwenpolder. Op 1 januari (een januari) 2014 (tweeduizend veertien).

Hoeveel Nationale Postcode Loterij-trekkingen zijn er per jaar en wanneer is Nationale Postcode Loterij-trekking bij de Nationale Postcode Loterij?

Er vinden per jaar 12 (twaalf) maandelijkse en 2 (twee) extra Nationale Postcode Loterij-trekkingen per jaar plaatst, namelijk: de Zomertrekking met de Nationale Postcode Loterij Zomerkanjer in juli en de Oudejaarstrekking met de Nationale Postcode Loterij Oudejaarkanjer in december.

Er zijn dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en periodieke Nationale Postcode Loterij-prijsuitreikingen.

De Nationale Postcode Loterij-trekkingen zijn op het einde van de maand.

Vanaf welk bedrag per Postcode-lot speelt u bij de Nationale Postcode Loterij al mee?

U speelt mee vanaf 10,25 euro (tien euro vijfentwintig euro) (€10,25) per Postcode -lot (zonder Nationale Postcode Loterij Straatprijsverdubbelaar).

De ambassadeurs van de Nationale Postcode Loterij 

De ambassadeurs van de Nationale Postcode Loterij zijn:

Denk eraan hoe eerder u met een Postcode-lot meespeelt, vanaf begin van het jaar, hoe meer Nationale Postcode Loterij Kanjerpunten u spaart en hoe hoger uiteindelijk de gewonnen Nationale Postcode Loterij Prijs bij de Nationale Postcode Loterij-prijs Nationale Postcode Loterij Postcode Kanjer zal zijn!

Denk eraan als u met de loterij de Nationale Postcode Loterij mee gaat spelen, de Nationale Postcode Loterij steunt de meeste goede doelen (benificiënten) (zowel in het binnen als buitenland) van alle Nederlandse loterijen. 

[adrotate banner=”10″]

Scroll to Top