Over de geschiedenis van de Nederlandse loterij loterijen

                                                  De geschiedenis van de Nederlandse loterij/loterijen

Hierin willen wij u wat vertellGeneraliteitsloterijen over de Nederlandse loterij geschiedenis, over de geschiedenis van de Nederlandse loterijen.

De geschiedenis van de loterij-TV-shows en de loterij-TV-programma’s, TV-programma’s van de loterijen of te maken met de loterijen, zullen wij hier (deels) bespreken, de totale TV-geschiedenis en de jaartallen, kan u vinden op onze website onder de koppen, van de betreffende loterijen.


De Nederlandse loterijen in de Middeleeuwen

Loterijen bestaan al vanaf de Middeleeuwen, en zijn al vanaf de Middeleeuwen erg populair, de eerste (on-officiële) loterij begon in 1444 (veertienvierenveertig) in Utrecht, de stad had geld te kort en kwam tot het idee via deze loterij geld op te halen voor de stadskas, niet veel later volgden meer steden in het land.

De loterij-trekkingen waren een echt volksvermaak, de loterij-trekkingen duurden wel dagen lang. Het waren volksfeesten met muziek en drank erbij. De loterij-deelnemers schreven hun naam met een gedichtje op papier. Elke naam werd apart getrokken, met een ja- of nee-briefje. Dat voorlezen kon erg lang duren. Men kon vele loterij-prijzen winnen zoals geld, schilderen en zilver en waren op straat gestald. Aan het einde van de zeventiende eeuw kon men alleen nog loterij-geldprijzen winnen.

“Trecker, treckt mij wat, of ik geef u een schop op ‘t gat”, een oud Nederlands loterij rijmpje betreft Nederlandse loterijen uit de Middeleeuwen.

De eerste “Staatsloterij” de loterij de Generaliteitsloterij werd opgericht

Begin 1700 (zeventienhonderd) waren er vele particuliere loterijen en loterijen van overheden die georganiseerd werden.

In 1726 (zeventienzesentwintig) kwam hier een reactie op, op 4 april (vier april) 1726 (zeventienzesentwintig) werd de eerste “Staatsloterij” georganiseerd, door de toenmalige bestuurders van De Zeven Provinciën (het Koninkrijk der Nederlanden bestond toen nog niet). De loterij ook wel de loterij de “Generaliteits-loterij” genaamd, werd opgericht om de “wildgroei” aan al de kleinere provinciale en particuliere illegale loterijen te doen stoppen. De doelstelling was ook om extra fondsen te werven. Tevens waren de loterij-opbrengsten hoog en wilde de Zeven Provinciën, hun staatskas wat opkrikken.

De loterij-loten (Generaliteits-loten) kosten 20 gulden (twintig gulden) (ƒ20,00) en bijna niemand kon dit betalen, later werden de loterij-loten (Generaliteits-loten) goedkoper waardoor meer deelnemers mee konden spelen. Er werd een vraagprijs opgericht over de ideeën van deze loterij, meneer Adolf Huske werd verkozen, was hiermee de winnaar en won hiermee 500 gulden (vijfhonderd gulden) (ƒ500,00).

De eerste Nederlandse loterij-wet in 1905 

Omdat de verschillende steden loterijen bleven houden en men het wilde reguleren, probeerde de overheid bij wet vast te leggen, dat een loterij landsbelang moest zijn. Pas in 1905 (negentienvijf) werd de eerste loterij-wet opgericht.

Meer informatie over de geschiedenis van de loterij de Staatsloterij

De eerste loterij-trekking (Generaliteits-trekkingvan de loterij de Generaliteitsloterij vond plaats in de Ridderzaal in Den Haag…

Er werden 120 duizend (honderdtwintigduizend) (120.000) loterij-loten (Generaliteitsloterij-loten) verkocht. De hoogst gewonnen loterij-bedrag was meteen al 30 duizend gulden (dertigduizend gulden) (ƒ30.000), goed voor een grachtenpand of Rederij. Nu enkele miljoenen euro’s.

De naam van de loterij de “Staatsloterij” is vaak veranderd geweest. Tot dat het in 1848 (achttienachtenveertig) de Nederlandse Staatsloterij ging heten en onder verantwoordelijkheid van Minister van Financiën viel.

Vanaf 1992 (negentientweeen negentig) heet het officieel de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) alias de Nederlandse Staatsloterij. Toen werd de loterij zelfstandig. De minister van Financiën treedt sindsdien namens de overheid op als aandeelhouder en benoemd de leden van de raad van commissarissen, die namens hen de toezicht houden op het beleid en gang van zaken van de loterij.

De minister van Veiligheid en Justitie beheert de vergunning en is verantwoordelijk voor de wettelijke regulering. Daarbij is er het wettelijk en toezichthoudend orgaan (KSA) de Kansspelautoriteit.

De namen van de loterij de “Staatsloterij” waren door de geschiedenis heen als volgt: de Generaliteyts Lotereye der Vereenigde Nederlanden van 1726 (zeventienzesentwintig) tot 1805 (achttienvijf); Bataafsche Generaliteitsloterij van 1805 (achttienvijf) tot 1806 (achttienzes); Koninklijke Hollandsche Loterij van 1806 (achttienzes) tot 1810 (achttientien); Keizerlijke Hollandsche Loterij van 1811 (achttienelf) tot 1813 (achttiendertien); Nederlandsche Loterij van 1813 (achttiendertien) tot 1815 (achttienvijftien); Koninklijke Nederlandsche Loterij van 1816 (achttienzestien) tot 1848 (achttienachtenenveertig); Nederlandsche Staatsloterij vanaf 1848 (achttienachtenveertig) tot 1992 (negentientweeënnegentig) en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) alias de Nederlandse Staatsloterij van 1992 (negentientweeënnegentig) tot heden.

De SENS de Nederlandse Staatsloterij is ook gerechtigd meerdere loterijen te organiseren en tickets te verkopen.

In 1950 (negentienvijftig) begon het met de loterij de Staatsloterij beter te gaan, het aantal verkochte loterij-loten nam toe en de loterij kon meer gespeeld worden.

De Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) alias de Nederlandse Staatsloterij verkocht via Ticketbox, tickets voor: evenementen, optredens, concerten en voetbalwedstrijden, dit is echter per 1 juni (een juni) 2008 (tweeduizend acht) gestaakt.

Hier wat historische momenten van de Nederlandse loterij-geschiedenis op een rijtje:

Na de Tweede Wereldoorlog werden voornamelijk vanuit katholieke-kerken loterijen opgericht, om (katholieke) goede doelen (benificiëntente steunen.

Van 1956 tot 1969 

In 1956 (negentienzesenvijftig) vroeg de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond), aan de overheid om een Nationale Toto te organiseren, genaamd het kansspel de Toto een kansspel door te gokken op wedstrijduitslagen. De inkomsten waren bedoeld voor de clubkas van voetbalverenigingen.

Op 24 februari (vierentwintig februari) 1957 (negentienzevenenvijftig), werd de eerste kansspel de Toto gehouden. De kansspel Toto werd op de clubs verkocht. De clubpools houden op te bestaan.

In 1959 (negentiennegenenvijftig) werd de Nederlandse Sport Federatie (NSF) opgericht, als overkoepelende organisatie voor de totale sport in Nederland.

De stichtingsakte van de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) werd op 29 november (negenentwintig november) 1960 (negentienzestig) verleend. Deze stichting werd opgericht door de KNVB en de Nederlandse Sport Federatie (NSF).

De Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) krijgt twee vergunningen, 1 (één) waarin deze optreed als de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en 1 (één) namens comité van instellingen op gebied van cultuur, welzijn en volksgezondheid.

In het jaar 1961 (negentieneenenzestig) werd de wet op kansspelen de “Loterij-wet” aangenomen, op 1 november (een november) 1961 (negentieneenenzestig) precies te zijn.

De Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNSwerd opgericht zoals we die nu kennen, die tot heden de loterijen: de Lotto, Eurojackpot, Lucky Day, krasloten en Lucky Day organiseert.

Het kansspel Toto concurreerde te veel  met de al bestaande kansspel Caritaspool en het kansspel Caritaspool was het niet eens met de verdeling van de opbrengsten. Het kansspel Toto werd zelfstandig van de KNVB en het kansspel Caritaspool werd geschrapt, de organisatie die de opbrengsten verdeeld diende los te staan van de KNVB. Tevens ging vanaf heden 1 /4 deel (één vierde deel) van de opbrengsten, naar andere goede doelen (benificiënten) dan sport.

De verdeling vloeit voort uit de begunstigen van het kansspel de KNVB-Toto en het kansspel de Caritaspool. Verkoop vind vanaf nu alleen nog maar plaats vanuit de clubs (Sportverenigingen).

Bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS), begon men in het zelfde jaar met sportprijsvragen

Geld ging naar sport maar ook naar cultuur: Pr. Bernhard Fonds, maatschappelijk werk: Novib, Vluchtelingenwerk, Kon. Julianafonds en gezondheid: Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (SVP) (opgericht op 10 november (tien november) 1961 (negentieneenenzestig)) bestond  uit de deelnemers: Nationaal Reuma Fonds, Prinses Beatrix Polio Fonds, Kon. Wilhelmina Fonds, Wit-gele, de Groene en Oranje-Groene Kruis, Ned. Federatie Geestelijke Volksgezondheid, Nederlandse Astma Stichting, KNCV-Tuberculose bestrijding, Nederlands Rode Kruis en de Nationaal Revalidatie Fonds.

In 1964 (negentienvierenzestig), op 1 december (een december) 1964 (negentienvierenzestig) om precies te zijn kwam er een nieuwe wet “de Wet op Kansspelen”, op 1 januari (een januari) 1965 (negentienvijfenzestig) treedt deze in werking. De “Loterijwet” werd in het jaar vervangen, door de Wet op Kansspelen.

De hoofdprijs van het kansspel de Toto wordt in het zelfde jaar verhoogd van 50 duizend gulden (50.000 gulden) (ƒ50.000) naar 100 duizend gulden (honderdduizend gulden) (ƒ100.000), per jaar zijn er maximaal 52 (tweeënvijftig) sportprijsvragen toegestaan. De loterij de Staatsloterij bestond zoals die nu is en het kansspel de Voetbal-Toto werd in het jaar wettelijk vastgelegd.

In 1965 (negentienvijfenzestig) zijn er bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) bijna 1 miljoen (één miljoen) (1.000.000) Toto-spelers, het aantal deelnemers nam door de nieuwe “Wet op Kansspelen” toe tot 983 duizend (negenhonderddrieëntachtigduizend) (983.000) spelers. Als je niet geregistreerd bent mag je niet meespelen.

De hoofdprijs van kansspel de Toto wordt verhoogd tot 500 duizend gulden (vijfhonderdduizend gulden) (ƒ500.000). De maximale inleg per deelnemer (Toto-deelnemer) gaat naar zes (6) gulden (ƒ6,00).

Het resultaat is een grote omzetstijging van 38,8 miljoen gulden (achtendertig-komma-acht-miljoen gulden) (ƒ38.800.000)  in 1968 (negentienachtenzestig) naar 75,6 miljoen gulden (vijfenzeventig-komma-zes-miljoen gulden) (ƒ75.600.000) in 1969 (negentiennegenenzestig).

Van 1970 tot 1979 

In 1970 (negentienzeventig) startte de loterij de Giro LoterijDe Stichting Algemene Loterij Nederland (ALN) was de verdeler van de gelden bestemd voor het goede doel.

Geld ging naar: het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Koninging Juliana Welzijnfonds (tot heden Oranjefonds), de Stichting Fondsenwervingsacties Volkgsgezondheid (heden Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV), de stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (heden Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (V-Fonds)) en Stichting Katholieke Noden (heden Skanfonds)

In 1970 (negentienzeventig) werd bij de loterij de Staatsloterij een elektronisch loterij-trekkingsapparaat (Staatsloterij-trekkingsapparaat), een loterij-trekkingsmachine (Staatsloterij-trekkingsmachine) in gebruik genomen.

In 1971 (negentieneenenzeventig) zijn de Nierstichting Nederland en de Nederlandse Hartstichting toegelaten tot de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (SFV). 

In 1971 (negentieneenenzeventig) dient de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) een aanvraag in om de loterij de Lotto te organiseren, als tegenhanger van de bekende Duitse variant (Lotto 6 aus 49), in 1974 (negentienvierenzeventig) werd de aanvraag gehonoreerd, men speelde het sinds zondag 1 september (een september) 1974 (negentienvierenzeventig) en de Nederlandse Lotto was een feit.

Een wijziging van de Wet op de Kansspelen maakte het mogelijk de loterij de Lotto te gaan spelen…

In die wetswijziging werd er ook ruimte gegeven aan casinospelen. Ook kwam er een regeling voor het spelen van bingo, speciaal voor liefdadigheidsdoeleinden. Het geld van de loterij de Lotto ging naar de zelfde goede doelen (benificiënten) als bij het kansspel de Toto.

Tijdens de eerste loterij-trekking bij de loterij de Lotto (Lotto-trekking), werd er een loterij-trekkingsmachine (Lotto-trekkingsmachinegeleend uit Saarland (in Duitsland), omdat de twee bestelde loterij-trekkingsmachines (Lotto-trekkingsmachines) niet konden worden geleverd.

De omzet viel met zo’n 1,2 miljoen gulden (een-komma-twee-miljoen gulden) (ƒ1.200.000) tegen, al snel gaat het beter tussen 1 september (een september) en 31 december (eenendertig december) 1974 (negentienvierenzeventig), werd er ruim 75 miljoen gulden (vijfenzeventig miljoen gulden) (ƒ75.000.000) omgezet, waarvan 60 miljoen gulden (zestig miljoen gulden) (ƒ60.000.000) via de loterij de Lotto.

In 1975 (negentienvijfenzeventig) verhuisde de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) door populariteit en bedrijfsgroei, naar een grotere locatie in Den Haag, de opening was op 27 mei (zevenentwintig mei) 1975 (negentienvijfenzeventig).

In 1976 (negentienzesenzeventig) wordt bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) uit de loterij de Lotto en het kansspel de Toto, een omzet van 173 miljoen gulden (honderddrieenzeventig miljoen gulden) (ƒ173.000.000) behaald, dit is een record.

Op 6 mei (6 mei) 1979 (negentiennegenenzeventig) wordt bij de loterij de Lotto, een 2e (tweede) reserve bal toegevoegd, dit bleef onderdeel tot 25 oktober (vijfentwintig oktober) 1981 (negentieneenentachtig). Dit was nodig om de omzet van de loterij de Lotto op pijl te houden.

In de eerste weken van 1975 (negentienvijfenzeventig) bedroeg de omzet zo’n 5 miljoen gulden (vijf miljoen gulden) (ƒ5.000.000) per week, echter in de zomer kwam er een forse daling, het bleek nodig om een vernieuwing, zoals deze tweede reserve bal in te voeren.

Ook door nieuwe loterij-acties (Lotto-acties), kwam er bij Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) weer een stijging van de omzet, zo wordt er een lengte- en kerst-trekking georganiseerd, 2 (twee) dubbele Toto’s en de “Tientjesregen”.

Van 1980 tot 1989 

In 1980 (negentientachtig) werd bij de loterij de Lotto de Midlotto met een loterij-trekking (Lotto-trekking) op woensdag opgericht, dit werd 1x (één keer) in de maand gehouden.

De Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) introduceert in 1981 (negentieneenentachtig) het loterij-spel (Lotto-spel) het Lotto Cijferspel, dat in 1982 (negentientweeentachtig) voor het eerst wordt gespeeld. Hiermee maakte men kans op een loterij-prijs (Lotto Cijferspel-prijs) van 100 duizend gulden (honderdduizend gulden) (ƒ100.000).

Tevens werd in dat jaar bij de loterij de Staatsloterij het huidige loterij-trekkingsapparaat (Staatsloterij-trekkingsapparaatcomputersysteem in gebruik genomen.

Tevens werd in 1981 (negentieneenentachtig) de eerste loterij-TV-programma (de Lotto-TV-show) van een loterij gepresenteerd, in de Nederlandse TV-geschiedenis, voor de loterij de Lotto, namelijk de Lotto “De WillemRuis Show” gepresenteerd door Klaas Willem Ruis. Dit werd gehouden rond de loterij-trekking (Lotto-trekking) de Lotto Midlotto. 

In 1982 (negentientweeentachtig) werd er bij  Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS), mede door het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto Cijferspel een recordomzet van 240 miljoen gulden (tweehonderdveertig miljoen gulden) (ƒ240.000.000) bereikt.

In 1984 (negentienvierentachtig) introduceert de loterij de Lotto het “Lotto-abonnement” concept, en kom men dus een loterij-abonnement (Lotto-abonnement) nemen op de loterij de Lotto (en dus ook de Lotto Midlotto waar men automatisch aan mee deed) en het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto Cijferspel.

In 1985 (negentienvijfentachtig) kreeg de loterij de Lotto haar 100 duizendste (honderdduizendste) (100.000e) loterij-abonnee (Lotto-abonnee).

In 1987 (negentienzevenentachtig) kreeg de loterij de Lotto haar 300 duizendste (driehonderdduizendste) (300.000e) loterij-abonnee (Lotto-abonnee).

In 1989 (negentiennegenentachtig) verhuist bij de loterij de lotto, de loterij-trekking (Lotto-trekking) van zondag naar zaterdag.

In 1989 (negentiennegenentachtig) richt de Vereniging Humanitas de loterij de “de Sponsor Bingo Loterij” op, die per 1 januari (een januari) 2011 (tweeduizend elf) de loterij de VriendenLoterij is geworden.

De loterij de Nationale Postcode Loterij werd ook in 1989 (negentiennegenentachtig) opgericht.

De oprichting van de loterij de Nationale Postcode Loterij maakte het mogelijk, dat goede doelen (benificiënten) op gebied van: ontwikkelingssamenwerking, natuurbescherming en milieu, sociale cohesie en mensenrechten een deel van de kansspelopbrengsten ontvingen.

De loterij de Nationale Postcode Loterij werd in 1989 (negentiennegenentachtig) opgericht met als doel geld op te halen voor een groenere en rechtvaardige Wereld. De eerste drie goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) die de loterij de Nationale Postcode Loterij steunde waren: Natuurmonumenten, Novib en Vluchtelingenwerk.

Tevens kwam er in dat jaar een verandering de Werk Kruisverenigingen (heden Nationale Kruis Vereniging), ging onder de AWBZ vallen, en deelde vanaf heden in dat jaar niet meer in de opbrengsten van het kansspel de Toto en de loterij de Lotto. Tevens werd in dat jaar de Kruisvereniging geschrapt als participant in de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (SFV).

Door de komst van de loterij de Nationale Postcode Loterij werden vanaf toen goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) gesteund, die eerst niet werden gesteund, het bracht evenwicht in een situatie waar sommige sectoren die voorheen niet in aanmerking kwamen van geld wat naar de kansspelindustrie ging, nu wel gelden konden ontvangen.

Dit gaf groei en dynamiek aan de betreffende organisatie, die eerst niet begunstigen waren en werkzaamheden in de loterij de Nationale Postcode Loterij bediende sectoren.

Het begon in 1989 (negentiennegenentachtig) 4 (vier) mannen (namelijk Boudewijn PoelmannSimon Jelsma, Frank Leeman en Herman de Jong) hadden een droom, geld ophalen voor goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) in binnen en buitenland op gebied van mens en natuur, die een bijdrage zouden leven aan een betere en leefbare wereld, “die goede doelen (benificiënten) hoefde dan niet meer met collectebussen langs de deuren te gaan”. 

In 1989 begon het (negentiennegenentachtig) marketing- en mediabedrijf Novamedia van Boudewijn Poelman en zijn vrouw Annemiek Hoogenboom kreeg een verzoek om een loterij-actie te bedenken, om geld in te zamelen voor de vluchtelingen in Nederland.

Het idee werd uitgewerkt en er kwam een Kinderkerstloop, men kwam ook op het idee om er een loterij aan vast te plakken…

Het gebeurde op 20 december (twintig december) 1989 (negentiennegenentachtig), kinderen van scholen gingen de zogenaamde “Postcodeloten” verkopen men gingen langst de deuren om machtigingskaarten van 10 (tien) gulden (ƒ10,00) te verkopen. Er werden in totaal maar liefst 300 duizend (driehonderdduizend) (300.000) machtigingen opgehaald dat was veel en het geld ging naar Vluchtelingenwerk, de loterij de Nationale Postcode Loterij was vanaf op dat moment geboren.

De eerste drie goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) die de Nationale Postcode Loterij steunde waren: Vluchtelingenwerk, Novib en Natuurmonumenten.

Van 1990 tot 1999

Van 1990 (negentiennegentig) tot 1999 (negentiennegenennegentig), toetreden tot de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (SFV): Diabetes Fonds (in 1990 (negentiennegentig)), Aids Fonds, Soa Aids Nederland ( in 1991 (negentieneenennegentig)), Maag Lever Darm Stichting (in 1996 (negentienzesennegentig)), Nederlands Brandwonden Stichting ( in 1997 (negentienzevenennegentig)) en de Hersenstichting Nederland (in 1998 (negentienachtennegentig)). Uitgetreden uit SVF: Nederlandse Rode Kruis.

In 1991 (negentieneenennegentig) voerde de loterij de Lotto het online Systeem in, hierdoor werden loterij-gegevens (Lotto-gegevens) direct aan de loterij de Lotto in Den Haag verstuurd. Een jaar later kregen alle winkeliers een terminal in hun zaak. Met deze terminal zijn ze verbonden met de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) in het kantoor in Den Haag.

Hierdoor kunnen langer loterij-loten (Lotto-loten) worden verkocht. Dit omdat het gekoppeld is aan de loterij de Lotto. In dit jaar ziet ook de loterij-jackpot (Lotto-jackpot) bij de loterij de Lotto het levenslicht.

In 1993 (negentiendrieënnegentig), op 14 april (veertien april) 1993 (negentiendrieënnegentig) precies te zijn introduceert Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) de loterij Lucky Ten (Nu Lucky Day) en een Instantloterij Krasloten, de stichting Nationale Instant Loterij (NIL) werd voor “Krasloten” opgericht.

Bij de loterij de Lotto kwam er een nieuw loterij-trekkingsapparaat (Lotto-trekkingsapparaat), loterij-trekkingsmachine (Lotto-trekkingsmachine). Op 14 april (veertien april) 1993 (negentiendrieënnegentig) komt het loterij-spel Lucky Ten (nu Lucky Day) op de markt.

Ook geeft de overheid in hetzelfde jaar toestemming om krasloten te verkopen. Het eerste kraslot werd verkocht op 9 mei (negen mei) 1994 (negentienvierennegentig).

De eerste 32 miljoen (tweeëndertig miljoen) (32.000.000) Krasloten waren in 5 (vijf) weken uitverkocht. Ze kosten 2,5 gulden (twee-en-een-halve gulden) (ƒ2,50) per stuk.

In het zelfde jaar kwamen bij de loterij de Nationale Postcode Loterij, de goede doelen: het Wereld Natuur Fonds, Unicef, Artsen Zonder grenzen en Stichting Doen bij. 

In oktober 1994 (negentienvierennegentig) kon men de eerste loterij-jackpot (Staatsloterij-jackpotbij de loterij de Staatsloterij winnen, de loterij-jackpot (Staatsloterij-jackpot) begon met 1,2 miljoen gulden (een-komma –twee-miljoen gulden) (ƒ1.200.000) en de maximale te winnen loterij-jackpot (Staatsloterij-jackpot) in het jaar was 5 miljoen gulden (vijf miljoen gulden) (ƒ5.000.000).

In 1996 (negentien zes en negentig) werd de College toezicht op kansspelen opgericht. In het zelfde jaar vond er bij de loterij de Lotto een grote verandering plaats, in plaats van 41 (eenenveertig) loterij-ballen (Lotto-ballen) werd vanaf toen met 45 (vijfenveertig) loterij-ballen (Lotto-ballengespeeld.

De loterij-jackpot (Lotto-jackpot) loopt op tot een recordbedrag van 10,3 miljoen gulden (tien-komma-drie-miljoen gulden) (ƒ10.300.000).

In 1997 (negentienzevenennegentig) startte de loterij de Lotto met de campagne “Lotto. Geef je droom een kans”, en kreeg het een totaal loterij-prijzengeld (Lotto-prijzengeld) van 69.301.377 gulden (negenenzestigmiljoen driehonderdeenduizend driehonderdzevenenzeventig gulden (ƒ68.301.377).

In 1998 (negentienachtennegentig) wordt bij de loterij de Lotto het aller eerste loterij-lot (Lotto-lotgeïntroduceerd.

In het zelfde jaar kwam de loterij de Sponsor Bingo Loterij bij de familie van de loterij de Nationale Postcode Loterij en werd de loterij de Staatsloterij sponsor (maatschappelijk partner) met de KNVB.

In 1999 (negentiennegenennegentig), op 2 oktober (twee oktober) vind er bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) een jubileum-feest plaats, namelijk dat de loterij de Lotto een kwart eeuw bestaat.

Van 2000 tot 2009 

In 2000 (tweeduizend) veranderde de naam van de loterij “Lucky Ten” naar de loterij “Lucky Day”, dit omdat de oude naam teveel leek op het roulettespel “Golden Ten”.

In het zelfde jaar stelde de loterij de Lotto een totaal nieuw loterij-spel (Lotto-spelvoor, met het grootste risico om Miljonair te worden, naast de loterij-hoofdprijs (Lotto-hoofdprijs) van 1 miljoen gulden (een miljoen gulden) (ƒ1.000.000) en vele andere loterij-prijzen (Lotto-prijzen), is er ook een loterij-prijs (Lotto-prijs) van 4 miljoen gulden (vier miljoen gulden) (ƒ4.000.000) of meer te winnen. De loterij de Lotto introduceerde daarvoor de gekleurde ballen en een 2e (tweede) loterij-trekkingsmachine (Lotto-trekkingsmachine).

In het jaar ging de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) voor de loterij Lucky Day en de Krasloten de opbrengst het zelfde verdelen, als bij de loterij de Lotto en het kansspel Toto.

Alle loterijen van de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) gingen De Lotto heten, de organisatievorm veranderde niet, bleef het zelfde.

Bij de loterij de Lotto werd in het zelfde jaar het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto Cijferspel vervangen, door het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto Euro Loterij

Tevens wordt in dat jaar de eerste  loterij-trekking (Lotto-trekking) de Oudejaarstrekking gehouden.

In 2001 (tweeduizend een) werd bij de loterij de Lotto een record jackpot van 21 miljoen gulden (eenentwintig miljoen gulden) (ƒ21.000.000), door 1 (één) loterij-prijswinnaar (Lotto-prijswinnaar) gewonnen.

In het zelfde jaar kreeg de loterij de Lotto haar 500 duizendste (vijfhonderdduizendste) (500.000e) loterij-abonnee (Lotto-abonnee).

In 2002 (tweeduizend twee), op 8 juni (acht juni) 2002 (tweeduizend twee), kwam er een nieuwe Lotto, de loterij-jackpot (Lotto-jackpot) en loterij-hoofdprijs (Lotto-hoofdprijs) wordt verdubbeld, de loterij-jackpot (Lotto-jackpot) werd 4 miljoen euro (vier miljoen gulden) (ƒ4.000.000) en de loterij-hoofdprijs (Lotto-hoofdprijs) 1 miljoen euro (een miljoen gulden) (ƒ1.000.000).

De loterij-jackpot (Lotto-jackpot) kon nu oplopen tot een recordbedrag van 21,7 miljoen euro (eenentwintig-komma-zeven-miljoen gulden) (ƒ21.700.000), de loterij-prijscategorieën (Lotto-prijscategorieën) werden aantrekkelijker en de loterij-prijs (Lotto-prijs) van een loterij-lot (Lotto-lot) wordt gewijzigd naar 1 (één) euro (ƒ1,00).

In het najaar in 2002 (tweeduizend twee), sloot de loterij de BankGiro Loterij zich aan bij de loterij de Nationale Postcode Loterij en de toenmalige loterij de Sponsor Bingoloterij (nu Vriendenloterij).

Vanaf dat moment zijn de 3 (drie) Goede Doelen Loterijen in Nederland met elkaar verbonden

In 2003 (tweeduizend drie) is het mogelijk om via het internet met de loterij de Lotto mee te spelen.

In het zelfde jaar viel de grootste loterij-jackpot (Lotto-jackpot) tot dan van 18,1 miljoen euro (achttien-komma-een-miljoen euro) (€18.100.000), dat door 1 (één) loterij-prijswinnaar (Lotto-prijswinnaar) werd gewonnen, bij een winkelier in Elst.

De Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) “de Lotto” verhuisd in het jaar naar Rijswijk.

In 2004 (tweeduizend vier) werd bij de loterij de Lotto ter ere van de Olympische spelen in Athene, voor elk gewonnen medaille, een kilo goud onder haar loterij-spelers (Lotto-spelers) verloot, tevens sloot de loterij de Lotto in dat jaar met de DecemberLotto knallend het jaar af, 5 (vijf) dagen lang, met een loterij-prijzenpakket (Lotto-prijzenpakket) van 40 miljoen euro (veertig miljoen euro) (€40.000.000).

In het zelfde jaar op 28 mei (achtentwintig mei) 2004 (tweeduizend vier) vormen de loterijen de 3 (drie) Goede Doelen Loterijen de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij, de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. als overkoepelende organisatie

In 2004 (tweeduizend vier) kwam er een verandering. In dat jaar is besloten tot een herschikking om elke loterij een duidelijk en helder profiel te geven. De loterij-deelnemer kan hierdoor duidelijker kiezen, naar welke loterij en ook afdrachtsbestemming de voorkeur geeft.  

In 2005 (tweeduizend vijf) kwam er een verandering bij de loterij de BankGiro Loterij, de loterij de BankGiro Loterij werd zelfstandig in de verdeling aan goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) en kwam los te staan van de Algemene Loterij Nederland (ALN), die voor die tijd het meeren deel 90% (negentig procent) van het geld, verdeelde toewees aan de goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties). De loterij de Lotto bleef uit dit fonds Volksgezondheid steunen.

Omdat de goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) op gebied van volksgezondheid en welzijn, ook groot vertegenwoordigd waren in het pakket van de loterij de Sponsor Bingo Loterij (nu Vriendenloterij), richtte de loterij de BankGiro Loterij zich sinds 2005 (tweeduizend vijf) volledig op Nederlands cultuur en cultureel erfgoed.

De Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (SFV) gaat van de loterij de BankGiro Loterij naar de loterij de Sponsor Loterij.

De opbrengst van de loterij de BankGiro Loterij ging vervallen, en werd voor een deel gecompenseerd door de opbrengst van de loterij de Sponsor Loterij. De Volksgezondheid bleef wel via De Stichting Algemene Loterij Nederland (ALN), geld uit de loterij de Lotto ontvangen.

Voorheen verdeelde De Stichting Algemene Loterij Nederland (ALN) 90% (negentig procent) aan goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) toe en de loterij de BankGiro Loterij 10% (tien procent).

In het zelfde jaar op zaterdag 29 januari (negenentwintig januari) 2005 (tweeduizend vijf), werd er bij de loterij de Lotto een recordbedrag van 20,8 miljoen euro (twintig komma acht miljoen euro) (€20.800.000) gewonnen door 1 (één) persoon.

In 2006 (tweeduizend zes) op 4 september (vier september) 2006 (tweeduizend zes), vervangt dagelijkse Lotto de loterij Lucky Day, met dagelijks kans op een bedrag van 1 miljoen euro (een miljoen euro) (€1.000.000), waarna Lucky Day in 2009 (tweeduizend negen) weer wordt geherintroduceerd.

Tevens werd het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto 4/5  geschrapt.

Bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) wordt in het jaar bij Krasloten de Multipacks geïntroduceerd en bij  het kansspel de Toto het spel Millionsleague.

In het zelfde jaar wijzigt de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (SFV), haar naam in Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV).

In 2007 (tweeduizend zeven) word het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto 4/5 weer geherintroduceerd, met de introductie van de dagelijkse Lotto was dit komen te vervallen, vanaf 1 juni (een juni) 2007 (tweeduizend zeven) kon het weer worden gespeeld. Het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto 4/5 kon alleen op zaterdag gespeeld worden.

In 2008 (tweeduizend acht) werd het secretariaat van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV), ondergebracht bij de Diabetes Fonds.

In maart 2008 (tweeduizend acht) word bij de loterij de Lottode prijs van een lotto-lot (Lotto-lotverhoogd naar 1,25 euro (een euro vijfentwintig) (€1,25), het loterij-prijzenschema (Lotto-prijzenschema) wordt tevens verbeterd.

In januari 2009 (tweeduizend negen), wordt de loterij Lucky Day geherintroduceerd en vervalt voor goed de dagelijkse Lotto, ook wordt het loterij-spel (Lotto-spel) Lotto 4/5 geschrapt. De omzet steeg hiermee met ruim 50% (vijftig procent).

De loterij-lot (Lotto-lot) prijs gaat omhoog naar 1,50 euro (een euro vijftig) (€1,50), de loterij-jackpot (Lottto-jackpot) start vanaf toen op 7,5 miljoen euro (zeven en een half miljoen euro) (€7.500.000).

Van 2010 tot 2014 

In 2010 (tweeduizend tien) werd bij de loterij de Lotto en de loterij de Staatsloterij het loterijsysteem, overgedragen aan een derde partij Intralot.

Op 16 oktober (zestien oktober) 2010 (tweeduizend tien) valt er bij de loterij de Lotto een record loterij-jackpot (Lotto-jackpot) van 36 miljoen euro (zesendertig miljoen euro) (€36.000.000), er winnen maar liefst 22 (tweeëntwintig) loterij-prijswinnaars (Lotto-prijswinnaars), ze winnen ieder ruim 1 miljoen euro (een miljoen euro) (€1.000.000), in de 2e (tweede) prijs-klasse.

Sinds 2011 (tweeduizend twaalf) kan u meespelen met het loterij-spel (Staatsloterij-spel) Staatsloterij Groepsspelen van de loterij de Staatsloterij op de website van de loterij de Staatsloterij, u maakt dan met uw club, collega’s, vrienden of familie kans samen mooie loterij-prijzen (Staatsloterij-prijzen) te winnen.

In het zelfde jaar bestaat de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNSDe Lotto 50 jaar (vijftig jaar), zo was er een jubileumviering op 12 december (twaalf december) 2011 (tweeduizend elf) en kwam er een uitgave van het jubileumboek

Op 1 januari (een januari) 2011 (tweeduizend elf) is de loterij de Sponsor Bingo Loterij gestopt en de loterij de VriendenLoterij gaan heten en als nieuwe loterij opgestart.

In 2012 (tweeduizend twaalf) wordt de loterij het Miljoenenspel van de Stichting Nederlandse Exploitatie Staatsloterij (SENS) alias De Nederlandse Staatsloterij op de markt gebracht.

Hiermee maakte u kans op een loterij-jackpot (Miljoenenspel-jackpot) miljoenenjackpot met loterij-prijzen (Miljoenenspel-prijzen) van 1 miljoen euro (een miljoen euro) (€1.000.000), sinds 1 maart (een maart) 2014 (tweeduizend veertien) is de loterij het Miljoenenspel vernieuwd, de miljoenenjackpot van loterij-prijzen (Miljoenenspel-prijzen) van 1 miljoen euro (een miljoen euro) (€1.000.000) vervalt, voortaan maakt u elke week kans op 3x (drie keer) 1 miljoen euro (een miljoen euro) (€1.000.000).

Op 11 september (elf september) 2011 (tweeduizend elf) kwam het begin van een nieuwe Europese loterij genaamd “Eurojackpot“…

Er kwamen diverse Europese loterijen in Amsterdam bijeen om te praten, over een nieuwe grote Europese loterij de loterij Eurojackpot, in maart 2012 (tweeduizend twaalf) begon men met de eerste loterij-trekking (Eurojackpot-trekking). Het waren landen die niet aan Euro Millions-trekkingen deelnamen, een andere grote Europese loterij. Het loterij-spel is ontworpen met vergelijkbare loterij-regels en loterij-prijzen van de loterij Euro Millions, maar met een veel betere kans om de loterij-jackpot te winnen. Maar ook naar voorbeeld van de loterijen in de Verenigde Staten (Amerika) Powerball en MegaMillions.

De loterij Eurojackpot is een loterij in samenwerkingsverband van verschillende Europese loterijen, in verschillende Europese landen.

Om het goed neer te zetten tijdens de eerste loterij-trekking (Eurojackpot-trekking) op 23 maart (drieëntwintig maart) 2012 (tweeduizend twaalf) deden de volgende Europese landen aan mee, namelijk: Nederland, Duitsland, Finland, Denemarken, Slovenië, Estland, sinds de derde loterij-trekking (Eurojackpot-trekking) (in april 2012 (tweeduizend twaalf)) doet ook Italië mee, vanaf juli 2008 (tweeduizend acht) ook Spanje en op 1 februari (een februari) 2013 (tweeduizend dertien) komen er 6 (zes) deelnemende landen bij, namelijk: IJsland, Litouwen, Kroatië, Letland, Noorwegen en Zweden. 

Vanaf 1 februari (een februari) 2013 (tweeduizend dertien), zijn er 14 (veertien) deelnemende landen, namelijk: Nederland, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Slovenië, Italië, IJsland, Kroatië, Litouwen, Letland, Noorwegen en Zweden. 

In Nederland wordt Eurojackpot georganiseerd door Stichting De Nationale Sporttotalisator (SNS) alias De Lotto.

De eerste loterij-trekking (Eurojackpot-trekking) was op 23 maart (drieëntwintig maart) 2012 (tweeduizend twaalf) in Helsinki, Finland. 

Ook in maart 2012 (tweeduizend twaalf), op 4 maart (vier maart) 2012 (tweeduizend twaalf) om precies te zijn, begon de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) alias de Nederlandse Staatsloterij met de loterij het Miljoenenspel.

In april 2012 (tweeduizend twaalf) treed de Kansspelautoriteit toe, het vervangt College van toezicht op de kansspelen en het krijgt een uitgebreider takenpakket. De Kansspelautoriteit geeft o.a. vergunningen af, mag boetes opleggen en kan optreden tegen illegale kansspelaanbieders.

De wet veranderde naar de Wet op de kansspelen (Wok).

In 2013 (tweeduizend dertien) is bij de loterij Lotto en de loterij Eurojackpot het gegarandeerd vallen van de loterij-jackpot afgeschaft, zo kan de loterij-jackpot ook na de 12 (twaalf) weken blijven doorgroeien.Voorheen viel de loterij-jackpot bij de 13e (dertiende) loterij-trekking gegarandeerd.

Op 10 mei (tien mei) 2013 (tweeduizend dertien) werd er bij de loterij de Staatsloterij bij een verkooppunt in provincie Utrecht, op 1 (één) heel loterij-lot (Staatslot) het hoogste bedrag ooit in de Nederlandse loterij geschiedenis, van alle Nederlandse loterijen gewonnen, namelijk de loterij-jackpot van 38,4 miljoen euro (achtendertig-komma-vier miljoen euro) (€38.400.000).

Er werd in het zelfde jaar op 1 juni (een juni), werd bij de loterij de Lotto een record loterij-jackpot (Lotto-jackpot) gewonnen, de hoogst gewonnen bedrag ooit door 1 (één) loterij-prijswinnaar (Lotto-prijswinnaar), namelijk de loterij-jackpot (Lotto-jackpot) van 23,5 miljoen euro (drieëntwintig-komma-vijf-miljoen euro) (€23.800.000) in Haarlem, door een loterij-abonneespeler (Lotto-abonneespeler). 

In 2014 (tweeduizend veertien) werd de hoogst uitgekeerde loterij-prijs (Postcode Loterij-prijs) ooit uitgekeerd van de loterij de Postcode Loterij het was de loterij-prijs (Nationale Postcode Loterij-prijs) de Nationale Postcode Loterij PostcodeKanjerNationale Postcode Loterij Eindejaarskanjer 2013 (tweeduizend dertien)…

Met een bedrag van 42,9 miljoen euro (tweeënveertig-komma-negen-miljoen euro) (€42.900.000), in plaats Vrouwenpolder. Op 1 januari (een januari) 2014 (tweeduizend veertien).

In maart 2014 (tweeduizend veertien), op 1 maart (een maart) 2014 (tweeduizend veertien) om precies te zijn, is bij het Miljoenenspel de loterij-trekking (Miljoenenspel-trekkingveranderd, in plaats van de loterij-jackpot (Miljoenenspel-jackpot) miljoenenjackpot maakte men vanaf toen kans op 3x (drie keer) (1 miljoen euro) (€1.000.000).

Daarnaast kiest men in plaats van het zelfgekozen midcijfer 1 (één) letter.

In februari 2014 (tweeduizend veertien) werd het hoogst gewonnen bedrag bij de loterij de VriendenLoterij uitgekeerd van 2 miljoen euro (twee miljoen euro) (€2.000.000), dit was van de loterij-prijs (VriendenLoterij-prijs) de VriendenLoterij Hoofdprijs van 2 miljoen euro (twee miljoen euro) (€2.000.000), die minimaal 1x (één) keer per jaar valt.

In april 2014 (tweeduizend veertien) het loterij-spel (Staatsloterij-spel) Staatsloterij-spel-XL optie wordt bij de Staatsloterij geïntroduceerd, een additionele 2e (tweede) loterij-trekking (Staatsloterij-trekking), met extra te winnen loterij-prijzen (Staatsloterij-prijzen) van 100 euro (honderd euro) (€100,00) tot 1 miljoen euro (een miljoen euro) (€1.000.000).

Tevens werd in april 2014 (tweeduizend veertien) bij de loterij Eurojackpot de hoogste loterij-jackpot (Eurojackpot-jackpotgewonnen namelijk een bedrag van 57 miljoen euro (zevenenvijftig miljoen euro) (€57.000.000) door een Fin (inwoner van Finland).

In het zelfde jaar werd het secretariaat van het Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV), ondergebracht bij het Longfonds.

[adrotate banner=”35″]

[adrotate banner=”36″]

[adrotate banner=”37″]

[adrotate banner=”38″]

[adrotate banner=”39″]

Scroll to Top