Geschiedenis Staatsloterij

Geschiedenis van de loterij de Staatsloterij

De Staatsloterij voorheen de Generaliteitsloterij

In 1726 (zeventienzesentwintig), op 4 april (vier april) 1726 (zeventienzesentwintig) werd de voorloper van de loterij de Staatsloterij, de loterij de Generaliteitsloterij opgericht, door de bestuurders van de zeven provinciën.

Het doel de doelstelling was geld op te halen voor het rijk (om extra fondsen te werven) en het stoppen van illegale kansspelen loterijen door particulieren, en de wildgroei van de stedelijke loterijen tegen te gaan.

Loterijen waren in die tijd een door lagere overheden veel gebruikte methode om de financiële middelen wat op te vijzelen. De Generaliteitsloten kosten 20 (twintig) gulden (ƒ20,00), en bijna niemand kon dit betalen, later werden de Generaliteitsloten goedkoper waardoor meer deelnemers mee konden spelen.

De eerste Generaliteitsloterij-trekking van de loterij de Generaliteitsloterij vond plaats in de Ridderzaal in Den Haag. Er werden 120 duizend (honderdtwintigduizend) 120.000 Generaliteitsloterij-loten verkocht. Generaliteitsloterij-hoofdprijs bij de 1e (eerste) Generaliteitsloterij-trekking was 30 duizend gulden (dertigduizend gulden) (ƒ30.000), goed voor een grachtenpand of rederij, nu enkele miljoenen euro’s.

Er werd een vraagprijs opgericht over de ideeën van deze loterij, meneer Adolf Huske werd verkozen, was hiermee de winnaar en won hiermee 500 honderd gulden (vijfhonderd gulden) (ƒ500,00).

De naam van de loterij is vaak veranderd geweest, totdat de loterij in 1848 (achttien achtenveertig) de loterij de Nederlandse Staatsloterij ging heten, en het onder verantwoordelijkheid van Minister van Financiën viel.

De Staatsloterij werd zelfstandig gemaakt 

In 1992 (negentientweeënnegentig) werd de loterij zelfstandig gemaakt, ging het de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) alias de Nederlandse Staatsloterij heten, en was het geen onderdeel meer van ministerie van Financiën.

Het ministerie is alleen nog aandeelhouder en toezichthouder, en benoemd de leden van de raad van commissarissen, die namens hen de toezicht houden op het beleid en gang van zaken van de loterij.

De namen van de Staatsloterij door de geschiedenis

De namen van de “Staatsloterij” waren door de geschiedenis heen als volgt:

  • Generaliteyts Lotereye der Vereenigde Nederlanden van 1726 (zeventientweeenzestig) tot 1805 (achttienhonderdvijf);
  • Bataafsche Generaliteitsloterij van 1805 (achttienhonderdvijf) tot 1806 (achttienhonderdzes);
  • Koninklijke Hollandsche Loterij van 1806 (achttienhonderdzes) tot 1810 (achttienhonderdtien);
  • Keizerlijke Hollandsche Loterij van 1811 (achttienhonderdelf)  tot 1813 (achttienhonderddertien);
  • Nederlandsche Loterij van 1813 (achttienhonderddertien) tot 1815 (achttienhonderdvijftien);
  • Koninklijke Nederlandsche Loterij van 1816 (achttienhonderdzestien) tot 1848 (achttienhonderdachtenveertig);
  • Nederlandsche Staatsloterij vanaf 1848 (achttienhonderdachtenveertig) tot 1992 (negentientweeënnegentig);
  • Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) van 1992 (negentientweeënnegentig) tot heden.

Meer informatie, de geschiedenis van de Staatsloterij 

Voor meer informatie zie: de geschiedenis van de Nederlandse loterijenhier vind u meer informatie over de geschiedenis van de Nederlandse loterijen en dus ook de loterij de Staatsloterij. Hier vind u ook meer historische momenten van de loterij de Staatsloterij en van alle andere Nederlandse loterijen.

Scroll to Top