Goede doelen Lucky Day

Goede doelen van Lucky Day

De netto opbrengst van de loterijen Lucky Dayde LottoEurojackpotKrasloten en Toto gaat voor minimaal 18% (achttien procent) van uw inleg naar 19 (negentien) Nederlandse goede doelen (benificiënten), organisaties (goededoelenorganisaties) daarbij voornamelijk naar de Nederlandse sport.

Het schonk in 2013 (tweeduizendendertien) 59,5 miljoen euro (negenenvijftig komma vijf miljoen euro) (€59.500.000) aan haar goede doelen (benificiënten).

Welk deel van de netto opbrengst deel van uw inleg bij Lucky Day, gaat naar welke goede doelen (benificiënten)?

Van de netto opbrengst gaat 27,54% (zevenentwintig-komma-vierenvijftig procent) naar 18 (achttien) Nederlandse goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties).

De Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) beslist naar welke goede doelen (benificiënten) organisaties (goededoelenorganisaties) op gebied van: volksgezondheid, cultuur en maatschappelijk welzijn het geld gaat. De rest (het grootste gedeelte) gaat naar de Nederlandse sporten o.a. top- en breedtesport via het NOC*NSF namelijk 72,46% (tweeënzeventig-komma-zesenveertig procent).

Naar welke goede doelen (benificiënten) gaat het geld, netto opbrengst bij Lucky Day?

Het geld gaat o.a. naar Nederlandse sporten via giften aan de NOC*NSF en de organisaties (goededoelenorganisaties): Hartstichting, Aidsfonds, Kankerbestrijding en het Reumafonds.

Wat zijn de huidige benificiënten (goede doelen) en de verdeling van gelden van Lucky Day? 

Voor de verdeling van de gelden en voor alle huidige benificiënten (goede doelen) organisaties (goededoelenorganisaties) ga naar de website van de loterij Lucky Day of Delotto website van de Stichting de Nationale Sporttotalisator De Lotto.

Scroll to Top