VriendenLoterij

Over de VriendenLoterij

Wat is de loterij de VriendenLoterij?

De loterij de VriendenLoterij is de loterij die Nederlandse goede doelen (benificiënten), Nederlandse organisaties op gebied van gezondheid en welzijn steunt.

Maar ook regionale en lokale goede doelen organisaties (goededoelenorganisaties) op gebied van gezondheid en welzijn. Maar bijvoorbeeld ook uw club of vereniging bij u in de buurt. Ze staan voor een gezonde en sportieve samenleving.

Er zijn vele VrienenLoterij-prijzen op uw 06-nummer (nul zes nummer) (mobiele telefoonnummer) te winnen…

Waaronder vele VriendenLoterij-geldprijzen met de VriendenLoterij-hoofdprijs van 2 miljoen euro (twee miljoen euro) (€2.000.000) en VriendenLoterij-naturaprijzen, zowel groot als kleine VriendenLoterij-prijzen van gewonnen VriendenLoterij-speelkans, gratis loterij-lot (gratis VriendenLoterij-lot), dagje uit of VriendenLoterij-prijs naar keuze (VriendenLoterij Keuze-prijzen) tot droomvakanties en auto’s.

Door wie wordt de VriendenLoterij georganiseerd en wanneer is het opgericht?

De loterij de VriendenLoterij is actief sinds 1989 (negentiennegenentachtig), het heette toen de loterij de loterij de Sponsor Bingo Loterij en werd opgericht door vereniging Humanitas, de loterij de Sponsor Bingo Loterij werd in 1998 (negentienachtennegentig) in de familie van de loterij de Nationale Postcode Loterij opgenomen, later in 2002 (tweeduizend twee) volgde ook de loterij de BankGiro Loterij.

De loterij de Sponsor Bingo Loterij is op 1 januari (een januari) 2011 (tweeduizend twaalf) de loterij de VriendenLoterij gaan heten.

De loterij de Vriendenloterij wordt georganiseerd door de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., deze organisatie organiseert ook de loterijen de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij.

De loterijen de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij; De Goede Doelen Loterijen

De loterijen de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij worden, worden gezamenlijk ook wel de De Goede Doelen Loterijen genoemd genoemd, er gaat namelijk 50% (vijftig procent) van de inleg naar goede doelen (benificiëntengaat.

Bij de Vriendenloterij gaat het geld naar goede doelen (benificiënten) in Nederlandse gezondheid, welzijn en sport.

Novamedia eigenaar en bedenker van de VriendenLoterij

Marketing -en mediabedrijf Novamedia  is de eigenaar en de bedenker van de Goede Doelen Loterijen-concepten, het runt in Nederland en internationaal goededoelenloterijen (in Engeland “People’s Postcode Lottery” en in Zweden “Svenska PostkodLotteriet”). Dit bedrijf voert de directie over de Goede Doelen loterijen.

Waarvoor heeft men de Goede Doelen Loterijen opgericht?

De Goede Doelen Loterijen zijn opgericht vanuit het ideaal structureel geld te genereren voor goededoelenorganisaties, die bijdragen aan een betere en leefbare wereld.  

Meer informatie, de geschiedenis van de loterij de VriendenLoterij

Zoekt u meer informatie over de geschiedenis van de loterij de VriendenLoterij en meer (alle) loterijen van Nederland, zie: de geschiedenis van de Nederlandse loterijenHier vind u ook meer historische momenten van de loterij de VriendenLoterij en alle andere Nederlandse loterijen.

Algemene informatie over de VriendenLoterij

Hoe werkt het loterij-spel bij de VriendenLoterij? 

Bij de loterij de VriendenLoterij is uw 06-nummer (nul zes-nummer) (mobiel-telefoonnummer) uw VriendenLoterij-lotnummer, met 2 (twee) letters, wat uw VriendenLoterij-lot uniek maakt.

Hierdoor zijn de VriendenLoterij-lotnummers uniek en is het mogelijk om van hetzelfde 06-nummer (nul zes-nummer) (mobiele-telefoonnummer) met meerder VriendenLoterij-lotnummers mee te spelen.

U kan ook met een fictief 06-nummer (nul zes-nummer) (mobiele-telefoonnummer) meespelen.

De VriendenLoterij-toevalsgenerator (VriendenLoterij-computersoftware) zal tijdens de VriendenLoterij-trekking, VriendenLoterij-prijzen aan VriendenLoterij-lotnummers en verschillende eindcijfercombinaties koppelen. Bij het VriendenLoterij-spel VriendenLoterij Bingospel worden er ballen getrokken. 

Over de loterij prijzen bij de VriendenLoterij

Bij de loterij de Vriendenloterij gaat er bij de maandelijkse VriendenLoterij-trekkingen, er VriendenLoterij-prijzen uit als 1x (één keer) 100 duizend euro (honderdduizend euro) ( 100.000), 2x (twee keer) 25 duizend euro (vijfentwintigduizend euro) (25.000) en 3x (drie keer) 10 duizend euro (tienduizend euro) (10.000) per Vriendenloterij-lot.

Maar ook nog veel meer VriendenLoterij-geldprijzen en prachtige VriendenLoterij-naturaprijzen, waaronder een gewonnen VriendenLoterij-speelkans, gratis loterij-lot (gratis VriendenLoterij-lot), dagje uit en VriendenLoterij-prijs naar keuze (VriendenLoterij Keuze-prijzen) en VriendenLoterij-producturprijzen, zoals de VriendenLoterij-prijs de 06-Autojackpot (nul zes-Autojackpot).

Tevens gaat er minimaal 1x (één keer/éénmaal) per jaar de VriendenLoterij-prijs de VriendenLoterij Hoofdprijs uit van 2 miljoen euro (twee miljoen euro) (2.000.000).

Elke maand worden er ruim 100 duizend (honderdduizend) (100.000) VriendenLoterij-prijzen verloot.

Naast VriendenLoterij-geldprijzen maakt u ook kans op VriendenLoterij-naturaprijzen (VriendenLoterij-productprijzen). Verschillend van droomvakanties tot bijvoorbeeld een auto.

Maar ook kleinere VriendenLoterij-naturaprijzen (VriendenLoterij-productprijzen) zoals een gewonnen loterij-speelprijs, gratis loterij-lot (gratis VriendenLoterij-lot), dagje uit of loterij-prijs naar keuze.  Vriendenloterij-prijzen worden alleen uitgekeerd als deze op een cijfercombinatie (VriendenLoterij-lotnummer) vallen die meespeelt met de loterij de Vriendenloterij.

Speciale VriendenLoterij-acties bij de VriendenLoterij 

Regelmatig zijn er speciale VriendenLoterij-acties waarmee u zowel bijzondere VriendenLoterij-naturaprijzen (VriendenLoterij-productprijzen) kan winnen als VriendenLoterij-geldprijzen, zoals cadeau-kaarten en reizen en vele VriendenLoterij-geldprijzen

Als de speciale VriendenLoterij-acties plaats vinden, plaats vinden en/of bij ons bekend zijn (zullen wij het zo nodig plaatsen op deze website), kan u deze vinden op onze website zieVriendenLoterij acties

Tevens zijn er VriendenLoterij-acties waarbij als u automatisch gaat meespelen een gratis cadeau of cadeau’s bijvoorbeeld een arrangement en kans maakt op extra VriendenLoterij-prijzen, dit kunnen zowel extra VriendenLoterij-geldprijzen zijn als VriendenLoterij-naturaprijzen (VriendenLoterij-productprijzen). 

Hiervan zullen wij als de VriendenLoterij internet-loterij-acties, plaats gaan vinden, plaats vinden en/of bekend zijn (het zo nodig plaatsen op deze website).

Gratis VriendenLoterij-spelacties 

Maar ook zijn er soms gratis VriendenLoterij-spelactiesmet VriendenLoterij-naturaprijzen (VriendenLoterij-productprijzen), maar ook VriendenLoterij-geldprijzen, zoals leuke producten en vele VriendenLoterij-geldprijzen, deze gratis VriendenLoterij-spelacties, kan zowel op het internet zijn als bij o.a. een bepaalde winkel of winkelketen in het land of product.

Als de gratis VriendenLoterij-spelacties op het internet plaats vinden kan u het op onze website zie: gratis VriendenLoterij spellen vinden. 

Uitgekeerd VriendenLoterij-prijzengeld, statistieken en gegevens 2013 

De loterij de VriendenLoterij had in 2013 (tweeduizend dertien) 97,5 miljoen euro (zevenennegentig-en-een-half miljoen euro) (97.500.000) omzet en er deden 458 duizend (vierhonderdenachtenvijftigduizend) (458.000) loterij-deelnemers (VriendenLoterij-deelnemers) mee, met 724 duizend (zevenhonderdvierentwintigduizend) (724.000) VriendenLoterij-loten per VriendenLoterij-trekking.

Er zijn er in 2013 (tweeduizend dertien) aan 25,5 miljoen euro (vijfentwintig-en-een-half miljoen) (25.500.000) VriendenLoterij-prijzengeld weggeven, met 1,7 miljoen (een-komma-zeven miljoen) (1.700.000) BankGiro loterij-prijswinnaars

VriendenLoterij-winkans, VriendenLoterij-uitkeringspercentage en kansspelbelasting 

De loterij de VriendenLoterij heeft een VriendenLoterij-winkans van 1 op 4 (één op vier) en een VriendenLoterij-uitkeringspercentage rond de 25% (vijfentwintig procent) brutoVriendenLoterij-prijzengeld.

Over alle gewonnen VriendenLoterij-geldprijzen boven de 454 euro (vierhonderdenvierenvijftig euro) (€454,00) dient u 29% (negenentwintig procent) kansspelbelasting te betalen, lees de voorwaarde.

Wat bepaald bij  de VriendenLoterij dat u een VriendenLoterij-prijs gewonnen heeft, wint?

De VriendenLoterij-toevalsgenerator (VriendenLoterij-computersoftware) bepaald of u VriendenLoterij-prijs heeft, tevens wordt er in een aparte VriendenLoterij-trekking de VriendenLoterij Bingo-getallen voor het VriendenLoterij-spel VriendenLoterij Bingospel (Bingo), ballen getrokken. 

Het hoogst gewonnen bedrag VriendenLoterij-prijs ooit bij  de VriendenLoterij

Het hoogst gewonnen bedrag bij de loterij de VriendenLoterij is 2 (twee) miljoen euro (2.000.000), op 14 februari (veertien februari) 2014 (tweeduizend veertien), dit was van de VriendenLoterij-prijs de VriendenLoterij Hoofdprijs van 2 miljoen euro (twee miljoen euro) (2.000.000), die minimaal 1x (één) keer per jaar valt.

Hoeveel VriendenLoterij-trekkingen zijn er en wanneer is de VriendenLoterij-trekking bij de VriendenLoterij?

Er zijn 14  (veertien) VriendenLoterij-trekkingen per jaar waarvan 12 (twaalf) reguliere VriendenLoterij-trekkingen en 2 (twee) extra (speciale) VriendenLoterij-trekkingen, de 13e (dertiende) VriendenLoterij-trekking vindt plaats in juni en de 14e (veertiende) VriendenLoterij-trekking in november, met een ander VriendenLoterij-prijzenpakket.

Vanaf welk bedrag per VriendenLoterij-lot speelt u bij de VriendenLoterij al mee?

U speelt al mee vanaf 12 euro (twaalf euro) (€12,00) per VriendenLoterij-Lot per VriendenLoterij-trekking, zonder VriendenLoterij JackpotBonus

De Vriendenloterij sponsor (maatschappelijk partner) van de Eredivisie

De VriendenLoterij en de Eredivisie zijn maatschappelijk partner (sponsor)

De VriendenLoterij is tot heden sponsor (maatschappelijk partner) van de Eredivisie om zo de maatschappelijke kant van sport en vooral voetbal beter te belichten.

Dit doet men met het project “Scoren voor gezondheid“, waarin kinderen in de leeftijd van 9 tm 12 (negen tot twaalf) jaar en hun ouders worden aangezet tot een gezonde leefstijl.

De ambassadeurs van de VriendenLoterij

De ambassadeurs van de VriendenLoterij zijn: 

Denk eraan als u met de loterij de VriendenLoterij mee gaat spelen, u steunt vele Nederlandse goede doelen (benificiënten) op gebied van gezondheid en welzijn, maar ook lokale en regionale goede doelen (benificiënten) op gebied van gezondheid en welzijn en vele clubs en verenigingen bij u in de buurt. En onthoudt goed u heeft zelf de keuze naar welk goede doel (benificiënt) de opbrengst gaat, dit heet geoormerkt meespelen!

[adrotate banner=”14″]

2 reacties op “VriendenLoterij”

  1. Pingback: CC – Betekenisinflatie holt het vak uit | Commbat in Communicatie

  2. Pingback: Vriendenloterij Bingo | trending info

Reacties zijn uitgeschakeld.

Scroll naar boven