Geschiedenis Miljoenenspel

Geschiedenis de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, de Staatsloterij en het Miljoenenspel

Als we het over de geschiedenis van de Nederlandse Staatsloterij (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS)) de loterij de Staatsloterij en de voorloper van de loterij de Staatsloterij hebben, hebben we het natuurlijk ook over de geschiedenis van het Miljoenenspel.

De Staatsloterij voorheen de Generaliteitsloterij

In het jaar 1726 (zeventienzesentwintig), kwam de voorloper van de loterij de Staatsloterij en dus ook de loterij het Miljoenenspel die we nu kennen.

Op 4 april (vier april) 1726 (zeventienzesentwintig) werd de voorloper van deze loterijen de loterij de Generaliteitsloterij opgericht, vanuit de bestuurders van de zeven provincie. Men wilde illegale kansspelen loterijen door particulieren stoppen en de wildgroei van de stedelijke loterijen tegen gaan. De loterijen waren door de lagere overheden een manier om de financiële middelen op te vijzelen. Tevens wilde men geld ophalen voor het rijk en daarmee extra fondsen werven.

De Generaliteitsloten kosten 20 (twintig) gulden (ƒ20,00), dit was voor de meeste mensen een heel bedrag, er waren weinig mensen die dit konden betalen, later werden de Generaliteitsloten goedkoper hierdoor konden meer deelnemers met de loterij meespelen.

De eerste trekking van deze loterij de (Generaliteitsloterij) vond plaats in de Ridderzaal in Den Haag, er werden gelijk maar liefst 120 duizend (honderdtwintigduizend) 120.000 Generaliteitsloten verkocht. De Generaliteitsloterij-hoofdprijs stond meteen al op een hoog bedrag van maar liefst 30 duizend gulden (dertigduizend gulden) (ƒ30.000), goed voor een grachtenpand of rederij, nu enkele miljoenen euro’s.

Voordat de loterij de Generaliteitsloterij werd opgericht werd er eerst een vraagprijs opgericht over ideeën van deze loterij, de heer Adolf Huske werd verkozen, werd de winnaar en won 500 honderd gulden (vijfhonderd gulden) (ƒ500).

De naam van de loterij is door de jaren in de geschiedenis vaak veranderd geweest, totdat de loterij in 1848 (achttien acht en veertig) de loterij de Nederlandse Staatsloterij ging heten, en het onder verantwoordelijkheid van Minister van Financiën viel.

De Staatsloterij ging zelfstandig worden

De loterij werd in 1992 (negentientweeënnegentig) zelfstandig gemaakt, het ging het de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) alias de Nederlandse Staatsloterij heten, en het was vanaf dat moment geen onderdeel van ministerie van Financiën meer.

Het ministerie is vanaf toen alleen nog aandeelhouder en toezichthouder, en benoemd de leden van de raad van commissarissen, deze houdt toezicht, op het beleid en gang van zaken van de loterij.

Oprichting van het Miljoenenspel door de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS)

Men kwam op het idee een loterij te verzinnen, waar er in plaats van een grote loterij-jackpot de loterij-jackpot wordt opgesplitst in meerdere loterij-geldprijzen van 1 miljoen euro (een miljoen euro). De filosofie die erachter zat was dat de loterij-deelnemers zo meer kans maken om 1 (één) grote loterij-geldprijs te winnen en daardoor meer mensen “gelukkig gemaakt” zouden worden, er meer loterij-winnaars zijn.

Als antwoord hierop kwam de loterij het Miljoenenspel. Elke keer als de loterij-jackpot (Miljoenenspel-jackpot) niet zou vallen, zou die verhoogd worden en als die de 10 miljoen euro (tien miljoen euro) (€10.000.000) bereikt had gegarandeerd vallen, de hoogte van de Miljoenenspel-jackpot was afhankelijk van het aantal verkochte Miljoenenspel-loten.

Miljoenenspel-speelwijze van het Miljoenenspel veranderd sinds 1 maart 2014

Echter sinds de Miljoenenspel-trekking van 1 maart (een maart) 2014 (tweeduizend veertien) is het veranderd, in plaats van de Miljoenenspel-jackpot maakt men vanaf nu kans bij elke Miljoenenspel-trekking op 3 (drie) keer 1 miljoen euro (een miljoen euro). Daarnaast kiest men in plaats van het zelfgekozen midcijfer, 1 (één) letter.

De Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) bevoegdheid meerdere loterijen organiseren en tickets verkopen

De Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) alias de Nederlandse Staatsloterij, heeft ook de bevoegdheid om meer loterijen te organiseren en tickets te verkopen.

De Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) alias de Nederlandse Staatsloterij verkocht via Ticketbox, tickets voor: evenementen, optredens, concerten en voetbalwedstrijden, dit is echter per 1 juni (een juni) 2008 (tweeduizend acht) gestaakt.

Meer informatie, de geschiedenis van de loterij de Staatsloterij 

Voor meer informatie zie: de geschiedenis van de Nederlandse loterijen, vanuit hier kan u meer informatie vinden over de loterij het Miljoenenspel en natuurlijk over de geschiedenis van alle andere Nederlandse loterijen. Hier vind u o.a. meer historische momenten van de loterij de het Miljoenenspel en van alle andere Nederlandse loterijen.

Scroll to Top